Fler nyheter

5 juli 2021

Steriltekniska enheten flyttar tillbaka

Steriltekniska enhetens godsmottagning samt in- och utlämningslokaler för sterilt gods har byggts om och utökats, även ett nytt sterilförråd har byggts upp.

Under ombyggnaden har enheten varit placerad i ett provisorie och idag 5 juli, börjar enheten att flytta tillbaka till sina lokaler E1113, E1116 och E1125.

En ny korridor har byggts utanför steriltekniska enheten.

Ritning över nya lokalerna