Fler nyheter

16 september 2022

Tarmcancerscreeningen igång

I mitten av september får de första kronobergarna erbjudande om provtagning för att upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen. Det är bara individer som får erbjudandet som kan delta i provtagningen. Det är inte möjligt att ingå i screeningen på egen begäran, det vill säga personer utan symtom ska inte provtas (”vild” screening).

I år är det kronobergare födda år 1960 och 1962 som får ta del av erbjudandet, som kommer till folkbokföringsadressen via brev. Under 2023 kommer alla som är födda 1961 och 1963 få erbjudande om att lämna prov. Därefter utökas provtagningen så att alla i åldrarna 60-74 år blir erbjudna att delta när programmet inom några år är fullt utbyggt. Det är de åldersgrupper som studier har visat har medicinsk nytta av provtagningen. Erbjudandet återkommer vartannat år, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation. 

Om provtagning för prevention och tidig upptäckt

  • Erbjudandet skickas av GSK (gemensamt samordningskansli i Region Stockholm) och kommer hem till folkbokföringsadressen via brev. Man kan inte själv beställa provtagningsmaterial för att delta.
  • Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert.
  • Provtagningen är kostnadsfri och erbjudandet gäller i sex månader från mottagandet.
  • Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Frimärke behövs inte.
  • Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm eller förstadier, så kallade polyper.
  • Om analys av det inskickade provet visar att det finns osynligt blod i avföringen kommer personen erbjudas vidare utredning av Region Kronoberg.

Enheten för cancerprevention och screening kan besvara alla invånarens frågor som rör provtagningen oavsett var i landet man bor.
Telefon:  08-123 138 10
Telefontider: Måndag, onsdag och fredag klockan 10–11. Tisdag och torsdag klockan 13–14.
E-post: tarmscreening.hsf@regionstockholm.se

Information om provtagningen på: 1177.se/Kronoberg/kolla-tarmen