Fler nyheter

23 mars 2020

Tolkanvändning med anledning av Coronavirus

Undvik om möjligt att använda platstolk i Coronotider för att förhindra smitta.

  • Boka om möjligt tolk för distanstolkning istället för tolk på plats
  • Har du bokat platstolk, boka om till distanstolk om möjligt.
  • Hantera dina bokningar via leverantörens beställningsportal.
  • Om tolk behöver avboka med kort varsel, kontakta tolkförmedlingen omgående för att se hur situationen kan hanteras, till exempel via distanstolkning.
  • Om du behöver avboka med kort varsel, på grund av symtom, kontakta tolkförmedlingen omgående.

Läs mer på sidan Tolk och översättningar


Kontakt: Johan Wallén, upphandlingsavdelningen Det här är en e-postadress, tel:0709-673046

Relaterade nyheter

Handhygienens dag mer aktuell än någonsin

5 maj 2020

I dag är det handhygienens dag och Världshälsoorganisationens kampanj ”SAVE LIVES: Clean your hands” har aldrig varit mer aktuell.

Brev om inställt besök finns nu i Cosmic

23 mars 2020

För de fall där hälso- och sjukvården behöver ställa in bokade besök finns nu ett färdigt brev i Cosmic: ”Brev om inställt besök – coronaepidemin”.

Publicera text om att undvika onödiga vårdbesök i kontaktkort på 1177.se

23 mars 2020

Nu finns en färdig text om att undvika onödiga vårdbesök, att lägga i kontaktkorten på 1177.se. Alla enheter som har ett kontaktkort på 1177.se rekommenderas att lägga ut texten. Lägg den i fältet ”ti...