Fler nyheter

16 november 2020

Trycksår uppmärksammas 19 november

19 november är en internationell dag då trycksåren uppmärksammas lite extra.

Varje avdelning på lasaretten i Växjö och Ljungby har utsedda trycksårsombud med uppdrag att jobba med trycksårsprevention. De utför dagligen det viktiga arbetet och har visat i nationella mätningar att Region Kronoberg ligger i framkant! Trycksårsombudens viktiga budskap är: avlastning, avlastning och åter avlastning!

Läs mer på www.epuap.org

Ny resurs för att utveckla arbetet med sår

Maria Boström är distriktssköterska med uppdrag att utveckla arbetet med sår och sårbehandling i hela Kronoberg. Hon arbetar på allmänmedicinskt kunskapscentrum och utgör en resurs för hela primärvården och den nära vården oavsett utförare. Hon arbetar också tillsammans med ett sårteam bestående av sårsköterskor på centrallasarettet i Växjö och lasarettet i Ljungby samt kärlsköterskor från kärlkirurgen.

Kontakt:
E-post: Det här är en e-postadress
Telefon: 0767-20 75 15

Läs mer om sår och sårbehandling

Relaterade nyheter

Felaktiga batchnummer i Cambio Cosmic, influensavaccinationer

11 november 2020

Tyvärr registreras det felaktiga batchnummer i Cambio Cosmic vid influensavaccinationerna.

Rehabverksamheternas gruppverksamheter ställs in

10 november 2020

För att minska risken för smittspridning av covid-19 ställs all gruppverksamhet, inklusive bassängträning in, från och med den 10 november, inom habiliteringen, rehabiliteringskliniken, lasarettsrehab...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

3 november 2020

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer dosapoteket (Apotekstjänst) tillfälligt ändra sina leveranstider.

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

3 november 2020

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer dosapoteket (Apotekstjänst) tillfälligt ändra sina leveranstider.