Fler nyheter

24 februari 2022

Listor med patienter som berörs av ändrade ATC -koder skickas ut till aktuella verksamheter

Det råder nationellt fel i kopplingen mellan läkemedelsmodulen och uppmärksamhetssignalen (UMS) för ATC-koder som ändrats, vilket gör att överkänslighetsvarningen i UMS inte ger någon varning i läkemedelsmodulen för ändrade ATC koder. Detta måste manuellt rättas till i berörda verksamheter.

VIS utveckling och förvaltning kommer under dagen att distribuera listor med information om patienter som har en av WHO uppdaterad ATC-kod som är registrerad i Cosmic Uppmärksamhetssigna (UMS) till aktuella kliniker på följande sätt:

  • Via messenger funktionsbrevlåda i Cosmic.
  • För enheter med färre än 4 patienter kommer det att skickas ett messenger per patient.
  • För enheter som saknar funktionsbrevlåda görs enskilda lösningar, i första hand skickas lista till den läkare som skrivit UMS-noteringen.

Respektive verksamhet ansvarar för ”sina” patienter och gör en manuell genomgång. Information om hur man praktiskt ska göra finns här:

Genomgång av patient med ändrad ATC-kod, pdf, öppnas i nytt fönster (länken fungerar endast i webbläsaren Edge)

Eftersom den felaktiga kopplingen mellan UMS och läkemedelsmodulen utgör en patientsäkerhetsrisk ska rättningarna göras skyndsamt, vilket följs upp i slutet av nästa vecka.

Vid frågor

  • Om genomgång av aktuella patienter: chefläkare Pär Lindgren, par.lindgren@kronoberg.se 
  • Om Cosmic:  VIS-supporten på telefon 0470 58 2020 knappval 2.

Tidigare publicerad information

Överkänslighetsvarning i uppmärksamhetssignalen (UMS) ger ingen varning i läkemedelsmodulen för ändrade ATC koder

Relaterade nyheter

Flödet för ändringremisser från Cosmic till Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi upphör

11 maj 2022

Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi kommer att införa nytt IT stöd under september månad. I samband med detta kommer flödet för att skicka ändringremisser upphöra. Därför kommer flödet för ändri...

Cosmicuppgradering 20-21 maj

5 maj 2022

Vecka 20 uppgraderas Cosmic till version R8.3.04. Uppgraderingen kommer starta den 20 maj kl. 22.30 och beräknas vara klar 21 maj kl. 02.30. Under uppgraderingen sker ett planerat driftstopp i Cosmic.

Cosmic uppgraderingar i mars och maj

21 mars 2022

Den 25-26 mars uppgraderas Cosmic till version R8.3.03.

Uppgradering Cosmic inställd

7 mars 2022

Uppgraderingen som var planerad helgen vecka 9 (den 4-5 mars) ställdes in och har inte genomförts.

Överkänslighetsvarning i uppmärksamhetssignalen (UMS) ger ingen varning i läkemedelsmodulen för ändrade ATC koder

23 februari 2022

Just nu rådet ett nationellt fel i kopplingen mellan läkemedelsmodulen och uppmärksamhetssignalen (UMS) för ATC-koder som ändrats. Det gör att en ordinatör som förskriver ett läkemedel i läkemedelsmod...

Uppgradering av Cosmic

3 februari 2022

Uppdaterad: Uppgraderingen ställdes in! Under vecka 9 uppgraderas Cosmic till version R8.3.03. Uppgraderingen kommer påbörjas under kvällen fredagen den 4 mars kl. 22.30 och beräknas vara klar kl 04.0...