Fler nyheter

13 januari 2021

Utbildning för dig som ska vaccinera mot covid-19

Flera av de vacciner som kommer att användas mot covid-19 ska hanteras enligt nya principer, så behovet av utbildning för vaccinatörer är stort.

Sjuksköterskor som inte har formell ordinationsrätt bör därför gå en utbildning via Sophia-hemmets högskola. Även de som har ordinationsrätt rekommenderas att gå utbildningen, eftersom covid-19-vaccinerna kräver lite speciell hantering.

Formellt är det bara läkare och sjuksköterskor som vidareutbildat sig till distriktsköterskor eller barnsjuksköterskor som har rätt att självständigt ordinera vaccin mot covid-19. För att andra legitimerade sjuksköterskor ska kunna ordinera och vaccinera krävs därför utbildning.

Region Kronoberg kommer att använda en utbildning som tagits fram av Sophiahemmets högskola: ”Covidvaccinering i praktiken”. Detta är en högskoleutbildning på en dag, som ges på distans via webben. Kursen ger legitimerade sjuksköterskor formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter, och godkänd kurs kan användas som underlag för verksamhetschefer att ge ordinationsrätt för covid-19-vaccin.

Alla sjuksköterskor som saknar formell kompetens bör gå denna utbildning, men den rekommenderas även till distriktsköterskor och barnsjuksköterskor.

Kostnaden för kursen är 950 kr per deltagare. Kostnaden står Region Kronoberg för.

Anmälan till kursen

Anställda inom Region Kronoberg

Logga in på en dator med ditt användar-id. Sök upp utbildningen i Kompetensportalen (Kompetenportalen hittar du på startsidan i PA-portalen) eller gå direkt till utbildningen via denna länk.

Anmälan i kompetensportalen, öppnas i nytt fönster

Privata vårdgivare, kommunanställda med flera

Du som inte är anställd inom Region Kronoberg registrerar dig i Region Kronobergs kompetensportal för externa användare.

Registrera dig som användare i kompetensportalen, öppnas i nytt fönster

Under rubriken Utbildningar hittar du anmälan till ”Covidvaccinering i praktiken”.

Utbildningsfilmer

Redan nu har ett par lokala utbildningar hållits kring vaccinering mot covid-19 med Pfizer-Biontechs och Modernas vaccin. Utbildningarna handlar om både sjukdomen covid-19 och vaccinationen. Utbildningen har filmats, och kan ses på Region Kronobergs intranät:

Utbildning om coronavirus och vaccin Comirnaty Pfizer, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Utbildning om Covid-19 vaccin Moderna, youtube.com, öppnas i nytt fönster

(Filmerna är ännu inte tillgänglighetsanpassade men vi arbetar för att uppdatera så snart som möjligt)

Observera att denna lokala utbildning inte ger formell rätt att ordinera vaccin! I de fall vaccination ska ges av sjuksköterskor som inte har distrikts- eller barnsköterskekompetens gäller generella direktiv.

Senare i vår kan det uppkomma behov av mer utbildning, i takt med att fler vaccin godkänns. Region Kronoberg är förberedda för att ta fram fler lokala utbildningar om och när det behövs.

Relaterade nyheter

Rehabverksamheternas gruppverksamheter ställs in

10 november 2020

För att minska risken för smittspridning av covid-19 ställs all gruppverksamhet, inklusive bassängträning in, från och med den 10 november, inom habiliteringen, rehabiliteringskliniken, lasarettsrehab...

Två utbildningar i sjukdomsklassifikation startar 2021

9 november 2020

Under våren erbjuds verksamheterna två utbildningar i sjukdomsklassifikation riktat till medicinska sekreterare. Syftet är att säkerställa en diagnoskodning som håller en hög kvalitet och är kostnadse...

Två utbildningar om barn som far illa och orosanmälan

4 november 2020

När det finns misstanke om att ett barn far illa har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården en skyldighet att göra en orosanmälan till socialnämnden. Nu har två filmer tagits fram för att öka kun...

Utbildning i hälsosamma levnadsvanor

19 oktober 2020

Region Kronoberg har tagit fram en ny utbildning i hälsosamma levnadsvanor för all personal som arbetar patientnära inom hälso- och sjukvård och tandvård. Utbildningen handlar om hur du kan identifier...