Fler nyheter

16 mars 2021

Vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausas

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Beslutet är en försiktighetsåtgärd.

Vaccinationen med Astra Zenecas vaccin pausas i väntan på att den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska bli färdig med sin pågående utredning om misstänkta biverkningar.

Folkhälsomyndigheten informerade regionerna på morgonen den 16 mars att leveranser av Astra Zenecas vaccin pausas och att alla regioner från och med nu ska pausa vaccinationer med detta vaccin.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.

Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger Anders Tegnell.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Relaterade nyheter

Nya besked till personer under 65 som har fått Astra dos 1

22 april 2021

Folkhälsomyndigheten har beslutat att personer som är 64 år och yngre som fått en dos av Astra Zenecas vaccin ska bli erbjudna en dos mRNA-vaccin (Pfizer eller Moderna) istället för fortsatt vaccineri...

Nytt självhjälpsprogram för oro vid covid-19

30 mars 2021

Coronapandemin och covid-19 skapar oro och rädsla hos många människor, vilket kan påverka vardagen. Nu finns ett självhjälpsprogram i Stöd- och behandlingsportalen på nätet som hjälp.

Uppdaterad information om Astra Zeneca-stoppet

18 mars 2021

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat en sida med samlad information till sjukvården med anledning av uppehållet i användningen av Astra Zenecas vaccin.

Så ska eventuella ”vaccin-slattar” hanteras

1 mars 2021

I media har det rapporterats om situationer där chefer fått de sista doserna så att man inte behöver kasta vaccin. För att inte hamna i den situationen har Region Kronoberg tagit fram en rutin så att...