Fler nyheter

21 januari 2022

Vänsterställd kallelse tas bort

Den 28 februari kommer alla kallelser som innehåller en vänsterställd adress och som i övrigt inte följer den beslutade grundkallelsemallen att tas bort från Cosmic och kommer därmed inte längre kunna användas.

Kallelserådet har tillsammans med kommunikationsavdelningen tagit fram nya mallar för hur kallelser ska se ut och vad de får innehålla för information.

Läs mer om kallelser, öppnas i nytt fönster

Syftet med detta arbete har varit att säkerställa att de kallelser vi använder inom Region Kronoberg:

  • Ska innehålla samma typ av information.
  • Ska följa Region Kronobergs grafiska profil.
  • Ska se likvärdiga ut oavsett avsändare.