Fler nyheter

19 januari 2022

Vänsterställda kallelser tas ur bruk 28/2

Den 28 februari 2022 kommer alla kallelser som innehåller en vänsterställd adress och som i övrigt inte följer den beslutade grundkallelsemallen att tas bort från Cosmic och kommer därmed inte längre kunna användas.

Kallelserådet har tillsammans med kommunikationsavdelningen tagit fram nya mallar för hur kallelser ska se ut och vad de får innehålla för information:

Kallelser

Syftet med arbetet har varit att säkerställa att de kallelser som Region Kronoberg använder ska: 

  • innehålla samma typ av information
  • följa Region Kronobergs grafiska profil
  • se likvärdiga ut oavsett avsändare

Relaterade nyheter

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

25 maj 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

29 april 2022

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen ha...

Gemensamt arbete med hur kunskapsstöd ska användas i Region Kronoberg i framtiden

28 april 2022

Onsdagen den 20 april samlades Medicinska kommittén, medicinska grupper och övriga grupper i kunskapsorganisationen i Region Kronoberg för att diskutera hur arbetet med hälso – och sjukvårdens kunskap...