Stödtjänst för behörigheter Inera

”Stödtjänst behörigheter” är en gemensam lösning för behörighetshantering av administrativa uppdrag hos Inera. Du som är medarbetaruppdrags-administratör(MU) har nu också fått ett administrativt uppdrag (AU) och kan logga in i tjänsten. Här hanteras behörighet för de som är kontaktkortsadministratörer på din enhet. Behörigheter till andra nationella system kommer läggas till i tjänsten successivt.

Senast uppdaterad: 5 mars 2019