Tilda

Tilda är ett interaktivt utbildningsverktyg.

Information gällande TILDA

TILDA kommer framöver att ersättas av Kompetensportalen, som är ett system vars syfte är att förenkla arbetet med intern kompetensutveckling. Det ska vara enklare att skapa och följa sin kompetens både för medarbetare och chef.

Majoriteten av de så kallade gemensamma kompetenskorten i TILDA är nu överförda till Kompetensportalen. Detta gäller alltså de kompetenskort som är gjorda efter regionens mall och som ligger under Utvecklingsavdelningen i TILDA.

Historiken från TILDA kommer dessvärre inte att följa med till Kompetensportalen. Med historik menas alltså uppgifter om vilka kompetenskort varje användare har klarat.

Nästa steg blir att föra över de så kallade ”lokala” kompetenskorten som finns i TILDA och som är gjorda och sparade på respektive klinik. Vi ber er med den sortens kort att börja gå igenom dessa och se så att de är aktuella och uppdaterade, så att det går så smidigt som möjligt att flytta över dem. Ett problem i TILDA har varit att det har skapats flera kort för en och samma sak och detta vill vi undvika i Kompetensportalen, så därför kommer vi att se över även detta.

Vi kommer att kontakta TILDA-administratörer på respektive klinik framöver, så att vi tillsammans kan se över era kort och förbereda dem för flytt. Detta arbetet kommer att pågå även under 2020. TILDA kommer att finnas kvar tills arbetet med överföringen är klart, förmodligen under hela 2020.

Öppna program

Tilda

Logga in i TILDA med dina användaruppgifter. Siths-kortet går inte att använda för inloggning.

När du loggat in ser du de kompetenskort som berör dig. I kompetenskorten kan du läsa om utrustningen/arbetssättet och göra övningsuppgifter för att slutligen testa dina kunskaper genom att svara på frågor. 

När det är dags att förnya sina kunskaper signalerar TILDA via e-post. 

Börja använda TILDA

Börja använda Tilda, pdf, öppnas i nytt fönster

Utse en eller ett par lokala administratörer för enheten och kontakta förvaltarna som tilldelar behörighet och kan ge en introduktion.

Den lokala administratören utses av enhetens chef och hanterar användare i systemet på enhetsnivå. Den lokala administratören har också möjlighet att följa upp statistik över användarnas genomförda utbildningar och är ansvarig för den lokala delen i kompetenskortet.

Nytt kompetenskort

Kontakta förvaltarna om ni är i behov av ett nytt kompetenskort.

Förvaltarna för TILDA samordnar skapandet av nytt kompetenskort genom att tillsätta en lämplig arbetsgrupp som skriver kortet. Information om att ett nytt kompetenskort är pågång skickas ut till de lokala administratörerna.

Kortet ska om möjligt vara generellt och kunna gälla för flera enheter. Kompetenskortet granskas och fastställs av personer som är kunniga inom området.

Instruktion för att skapa kompetenskort i Tilda, pdf, öppnas i nytt fönster

Instruktion till granskare av kompetenskort i Tilda kort, pdf, öppnas i nytt fönster

Instruktion till fastställare av kompetenskort i Tilda, pdf, öppnas i nytt fönster

Därefter går det ut information via mail till de lokala administratörerna.

Lokala administratörer lägger till information i kompetenskortets lokala del och administrerar användningen inom den egna enheten.

Vi har redan kompetenskort, kan vi fortsätta att använda dem?

Det går bra att använda redan befintliga kompetenskort fram till nästa revidering. När det är dags för revidering ska avdelningen kontakta förvaltarna som samordnar revisionen av kompetenskortet i den gemensamma kompetenskortsmallen. Därefter går arbetsgången på samma sätt som vid upprättandet av ett nytt kompetenskort.  

Finns det möjlighet att som användare få tillgång till flera klinikers kompetenskort?

Ja, en användare kan tillhöra flera kliniker och kan flyttas från en klinik till en annan. Ta kontakt med förvaltarna för att få hjälp med detta.

Kontakt

Mona Lindqvist

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 73, 0709-84 47 05

Senast uppdaterad: 9 januari 2020