8939 träffar på sökordet "Palliativ sedering med Midazolam i livets slut på onkologkliniken"

Palliativ sedering med Midazolam i livets slutonkologkliniken

2020-10-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Dokument över hur man hanterar sedering med Midazolam på patienter i livets slutskede.

Barn i livets slutskede - omhändertagande på neo

2021-07-21

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Palliativ steroidbehandling av cancerpatienter vid onkologkliniken

2020-07-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Handhavande av palliativ steroidbehandling av cancerbehandling

Magnetkameraundersökning i sedering/anestesi

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Magnetkameraundersökning i sedering/anestesi

Handläggning av patienter med nydebuterad diabetes på Onkologkliniken och samordning med diabetesmottagningen CLV

2021-02-17

|

Gäller för Onkologkliniken

Rutinbeskrivning för handläggning av patienter med nydebuterad diabetes på Onkologkliniken och samordning med diabetesmottagningen CLV

Pneumokockvaccination på Onkologkliniken

2020-11-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Loggkontroller på onkologkliniken

2021-08-09

|

Gäller för Onkologkliniken

Rutin för hur loggkontroller på onkologen sker.

Sedering på endoskopienheten

2020-11-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Sedering på endoskopienheten

Strålbehandling med palliativ intention

2020-11-19

|

Gäller för Onkologkliniken

PM för patienter där strålbehandlingen har en palliativ intention