9803 träffar på sökordet "Palliativ sedering med Midazolam i livets slut på onkologkliniken"

Palliativ sedering med Midazolam i livets slutonkologkliniken

2019-05-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Dokument över hur man hanterar sedering med Midazolam på patienter i livets slutskede.

Stesoliddropp vid onkologkliniken

2019-03-07

|

Gäller för Onkologkliniken

Rutin för stesoliddropp.

Barn i livets slutskede - omhändertagande på neo

2018-08-10

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Palliativ steroidbehandling av cancerpatienter vid onkologkliniken

2020-07-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Handhavande av palliativ steroidbehandling av cancerbehandling

Magnetkameraundersökning i sedering/anestesi

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Magnetkameraundersökning i sedering/anestesi

Sedering på endoskopienheten

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Sedering på endoskopienheten

Loggkontroller på onkologkliniken

2019-09-23

|

Gäller för Onkologkliniken

Rutin för hur loggkontroller på onkologen sker.

Strålbehandling med palliativ intention

2019-12-10

|

Gäller för Onkologkliniken

PM för patienter där strålbehandlingen har en palliativ intention

Brytpunktssamtal

2020-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinska riktlinjer