11715 träffar på sökordet Palliativ sedering med Midazolam i livets slut på onkologkliniken

Palliativ sedering med Midazolam i livets slutonkologkliniken

2020-10-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Dokument över hur man hanterar sedering med Midazolam på patienter i livets slutskede.

Stesoliddropp vid onkologkliniken

2022-08-29

|

Gäller för Onkologkliniken

Rutin för stesoliddropp.

Terminal sedering med Propofol

2021-12-15

|

Gäller för Onkologkliniken

Terminal sedering med Propofol

Behandlingsschema för Propofol vid palliativ sedering

2021-12-15

|

Gäller för Onkologkliniken

Behandlingsschema för Propofol vid palliativ sedering

Barn i livets slutskede - omhändertagande på neo

2021-07-21

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Loggkontroller på onkologkliniken

2021-08-09

|

Gäller för Onkologkliniken

Rutin för hur loggkontroller på onkologen sker.

Sedering på endoskopienheten

2020-11-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Sedering på endoskopienheten

Handläggning av patienter med nydebuterad diabetes på Onkologkliniken och samordning med diabetesmottagningen CLV

2021-02-17

|

Gäller för Onkologkliniken

Rutinbeskrivning för handläggning av patienter med nydebuterad diabetes på Onkologkliniken och samordning med diabetesmottagningen CLV

Pneumokockvaccination på Onkologkliniken

2022-08-29

|

Gäller för Region Kronoberg

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 1172