iKBT (KBT via internet)

Region Kronoberg erbjuder internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) vilket innebär att patienten får ta del av sitt behandlingsprogram via internet – på dator, smartphone eller surfplatta. Patienten loggar in via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.

Programmen kan bestå av texter, filmer, bilder och animationer. Patienten arbetar självständigt och kommunicera med sin behandlare digitalt i programmet.

Samtliga behandlare som arbetar med iKBT i Region Kronoberg har minst en steg 1-utbildning i KBT och är specialutbildad i internetbaserad behandling.

Innan start av iKBT görs en bedömning om metoden är lämplig. Patienten och behandlaren enas om problemområden och kommer överens om planering för behandlingen.

Som stöd för anhöriga till ungdomar som behandlas via programmet Ångesthjälpen Ung finns ett programmet Ångesthjälpen Ung Föräldrastöd.

Logga in i stöd och behandling, för vårdpersonal

Behandlingsprogram i Region Kronoberg

  • Depressionshjälpen
  • Ångesthjälpen
  • Ångesthjälpen ung
  • Sovhjälpen
  • Stresshjälpen
  • Oroshjälpen
  • Ångesthjälpen Ung Föräldrastöd
  • ADHD-hjälpen

Mer information om behandlingsprogrammen, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 28 juni 2022