Ärendetyper, basutbud

Grundutbudet består av olika ärendetyper. Invånarna kan skicka olika typer av ärenden till en mottagning. Lokala administratörer eller VIS-supporten aktiverar och gör inställningar för dessa ärendetyper, beroende på vilken typ av ärende det är.

Basutbud e-tjänster

Här kan invånaren av- eller omboka sin tid via formulär. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Aktiveras av lokal administratör.

Här kan invånaren lämna önskemål om tid för besök hos en vårdgivare. Kontaktorsak måste anges. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Aktiveras av lokal administratör.

Här kan invånaren lämna önskemål om att få ett intyg. Mottagningen bestämmer vilka intyg som ska vara möjliga för invånaren att välja, till exempel körkortsintyg. 

Aktiveras av lokal administratör.

Här kan invånaren lämna önskemål om att beställa journalkopia.

Aktiveras av lokal administratör.

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya recept som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange tio läkemedel per formulär. Mottagningen väljer om det ska vara möjligt att ange ytterligare upplysningar samt vilka alternativ för att hämta receptet som ska visas. ”Receptet hämtas på valfritt apotek” används om mottagningen erbjuder e-recept.

Aktiveras av lokal administratör.

Här kan invånaren lämna klagomål och synpunkter på vården via ett formulär som skickas direkt till enheten. Verksamhetschefen är ansvarig för fortsatt handläggning. Lokala rutiner styr ärendehanteringen.

Aktiveras av VIS-support.

Hantering av händelser i vården

Här kan invånaren lämna önskemål om att bli kontaktad. Önskemålet kan till exempel gälla att få provsvar eller bli uppringd av sin läkare. Det går även att lämna uppgifter om vem man vill komma i kontakt med, anledning till önskad kontakt och på vilket sätt man vill bli kontaktad.

Aktiveras av lokal administratör.

Här kan invånaren ställa frågor och få råd av mottagningen, som väljer om det ska vara möjligt att ange vilken vårdgivare man tidigare har varit i kontakt med.

Aktiveras av lokal administratör.

Här kan invånare lämna önskemål om förnyelse av hjälpmedel.

Aktiveras av lokal administratör.

Formulär där invånaren kan ge en kortfattade beskrivning av sina besvär. Invånaren skickar egenremissen till specialistmottagningarna.

Aktiveras av VIS-support.

Formulär där invånaren kan registrera uppgifter för att få påminnelse om bokade besök och utskrivna recept (reminders).

Aktiveras av VIS-support.

Senast uppdaterad: 26 mars 2019