Övriga tjänster

Läkemedelskollen kan invånare se vilka läkemedel de har på recept, vilka som hämtats ut, högkostnadsskydd med mera. Läkemedelskollen kan nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster och det krävs e-legitimation för att logga in. I dagsläget går det att hantera Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning (FK 7263) samt två av Transportstyrelsens intyg i tjänsten.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och det kostar inget att använda Mina intyg. All information är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess.

Här kan invånaren själv välja eller byta vårdcentral.

Här kan invånare beställa provtagningskit. Testet utförs hemma och skickas för analys. Invånaren får svaret på 1177.se/kronoberg via en personlig kod.

Här kan reumatologpatienter logga in och registrera sina uppgifter i ett nationellt register. Tjänsten tilldelas av reumatologmottagningen.

Invånare kan vända sig till journalenheten för att:

  • begära logglista
  • spärra journalanteckningar
  • häva journalspärr

Länk till journalenhetens kontaktkort på 1177.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2018