Bilden saknar en alternativtext.

Stöd- och behandling

Tjänsten Stöd och behandling ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert sätt via internet.

Exempel på användning via nätet är behandling mot ångest och depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol- och drogproblem. Plattformen kan också användas för att bygga program och utbildningar som stöd för patientens egen vård och omsorg, men även program som stöder vårdprocesserna för bättre interaktion mellan vård och patienter.

Program i stöd och behandling Region Kronoberg

Statistik över användningen av Stöd och behandling finns hos Inera.se

Film om stöd och behandling från Inera

Inspirationsfilm för personal, Inera

Patienten får tillgång till Stöd och behandling via säker inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se. E-tjänsterna kan  bland annat nås via appen 1177 Vårdguiden, där möjlighet finns att skapa favoriten Stöd och behandlning. 

Behandlaren får tillgång till Stöd och behandling via säker inloggning:

Logga in i Stöd och behandling, för vårdpersonal, Inera.se

För att logga in som testbehandlare 

För att logga in som testpatient. 

 

Behörighetsadministratör

Vi rekommenderar att de personer som är lokal administratör för 1177 Vårdguidens e-tjänster också är behörighetsadministratörer. De som ska vara behörighetsadministratör behöver ha medarbetaruppdrag på enheten. När ni har fått en behörighetsadministratör kan ni själv tilldela roller och använda tjänsten.

Användarstöd

Behörighetsadministratör i Stöd och behandling och kan aktivera övriga roller som ex. behandlare och invånaradministratör samt andra behörighetsadministratörer. 

Det behörighetsadministratören på enheten ansvarar för är:

 • att ge vårdpersonal tillgång till Stöd och behandling.
 • att tilldela vårdpersonal roller i Stöd och behandling.
 • att inaktivera roller på vårdpersonal i Stöd och behandling.

Rollerna som ska tilldelas av behörighetsadministratören är rollen Invånaradministratör, Behandlare och Dataadministratör. Dessa roller ska ges till alla era behandlare i internetbaserad KBT.

På Ineras hemsida finns manualer för arbetet:

Manualer stöd och behandling, öppnas i ny flik

Manual behörighetsadministratör, invånaradministratör och dataadministratör.pdf, öppnas i nytt fönster 

Gör så här:

 • Kontrollera först att personen som ska läggas till har Medarbetaruppdrag samt ligger med som Ärendehanterare för 1177 vårdguidens e-tjänster på enheten.
 • Logga in på: https://personal.sob.minavardkontakter.se (SITHSkort inloggning)
 • Gå till fliken ”Personal” .
 • Här finns personers HSA-id: Verksamhetskatalog sök person
 • Skriv in HSA-id för den person som du vill lägga till och ”Sök personal”.
 • Personalen ska ha följande roller:  
   - behandlare 
   - invånaradmin
   - dataadmnin
 •  Spara

 

 

 

Har ni önskemål om/behov av ett stöd eller behandlingsprogram på stöd och behandling? Fyll i svar på frågorna nedan!  

Återkoppling sker till ansvarig kontaktperson efter ansökan inkommit och behandlats. Ansökan behandlas av samordnare/designer av stöd- och behandlingsprogrammet och i samtliga fall krävs en vidare dialog för eventuellt test och införande. 

 
 
 
 
 

Detta formulär används när ett initiativ ska beskrivas för ettprogram i stöd- och behandling (SoB). Formuläret fylls i av kontaktperson hos verksanhet/er som lämnat initiativet. Vid behov kan samordnare för SoB ge stöd. Ett ifyllt formlär är underlag för beslut av regionens ledningsgrupp om anskaffning av programmet.

Initiering till program i stöd- och behandling, formulär, skickas till Det här är en e-postadress

Stöd och behandlings tekniska plattform är lättillgänglig, användarvänlig och säker. Plattformen följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett nationellt medicinskt informationsystem, bland annat ur ett informations- och patientsäkerhetsperspektiv. Plattformen lagrar patientuppgifter endast under behandlingsperioden, men det finns en funktion för att exportera data för uppföljning och forskning i XML- alternativt CSV-format.

Tjänsten Stöd och behandling består av två tekniska plattformar; Stöd och behandling samt Designverktyget.

Läs mer på Ineras webbplats.

 

Här publicerar nationella förvaltningen filmer som visar nya funktioner i samband med releaser, sprintdemofilmer och webbinarier.

Inera, stödmaterial

Kontakt

IT VIS utbildning och support

 • Telefon: 0470-58 20 20

Mona Lindqvist

Verksamhetsutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 70 73, 0709-84 47 05

Senast uppdaterad: 26 februari 2020