Stöd- och behandling

Med plattformen Stöd- och behandling kan Region Kronoberg erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånarna på ett säkert sätt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Användningen av Stöd och behandling möjliggör digital kommunikation mellan behandlare och patient/anhöriga. Exempel på användning via nätet är behandling av ångest, depression, oro och stöd för patienter med tobaksberoende. Plattformen kan användas för att bygga egna program, som till exempel artrosskolan.

Filmer om stöd- och behandling

Filmer och DEMO-versionen av Stöd- och behandling
Här 
kan du själv klicka runt och få en uppfattning om hur systemet fungerar. Du kan prova att använda systemet både som patient och som vårdpersonal.

Statistik från Inera över användningen av Stöd- och behandling 

Film om stöd och behandling från Inera

Den här filmen ger dig en första introduktion till vad tjänsten innebär.

Hur går patienten tillväga?

Patienten får tillgång till e-tjänsten Stöd och behandling via säker inloggning på 1177 Vårdguiden. Används appen kan en favorit skapas.

Hur går behandlaren tillväga?

Utbildning för användare

Behandlaren får tillgång till Stöd och behandling via säker inloggning: 

Logga in i Stöd- och behandling, för vårdpersonal, Inera.se (behörighet krävs)

Som behandlare kan du själv se hur programmet ser ut för patienten. 

Logga in som testbehandlare (intern länk) behörighet krävs

Logga in som testpatient

Behörighetsadministratör

Vi rekommenderar att de personer som är lokal administratör för 1177 Vårdguidens e-tjänster också är behörighetsadministratörer. De som ska vara behörighetsadministratör behöver ha medarbetaruppdrag på enheten. Som behörighetsadministratör kan ni tilldela behörigheter i Stöd och behandling för enhetens personal.

Användarstöd

Behörighetsadministratör i Stöd och behandling och kan aktivera övriga roller som ex. behandlare och invånaradministratör samt andra behörighetsadministratörer. 

Det behörighetsadministratören på enheten ansvarar för är:

 • att ge vårdpersonal tillgång till Stöd och behandling.
 • att tilldela vårdpersonal roller i Stöd och behandling.
 • att inaktivera roller på vårdpersonal i Stöd och behandling.

Rollerna som ska tilldelas av behörighetsadministratören är rollen Invånaradministratör, Behandlare och Dataadministratör. Dessa roller ska ges till alla era behandlare. 

På Ineras hemsida finns manualer för arbetet:

Manualer stöd och behandling, öppnas i ny flik

Manual behörighetsadministratör, invånaradministratör och dataadministratör.pdf, öppnas i nytt fönster 

Gör så här:

 • Kontrollera först att personen som ska läggas till har medarbetaruppdrag 
 • Logga in på: https://personal.sob.minavardkontakter.se (SITHSkort inloggning)
 • Gå till fliken ”Personal” .
 • Här finns personers HSA-id: Verksamhetskatalog sök person
 • Skriv in HSA-id för den person som du vill lägga till och ”Sök personal”.
 • Personalen ska ha följande roller:  
   - behandlare 
   - invånaradmin
   - dataadmnin
 •  Spara 

Har ni önskemål om/behov av ett stöd eller behandlingsprogram på stöd och behandling? Fyll i svar på frågorna nedan!  

Återkoppling sker till ansvarig kontaktperson efter ansökan inkommit och behandlats. Ansökan behandlas av samordnare/designer av stöd- och behandlingsprogrammet och i samtliga fall krävs en vidare dialog för eventuellt test och införande. 

 
 
 
 
 

Detta formulär används när ett initiativ ska beskrivas för ettprogram i stöd- och behandling (SoB). Formuläret fylls i av kontaktperson hos verksanhet/er som lämnat initiativet. Vid behov kan samordnare för SoB ge stöd. Ett ifyllt formlär är underlag för beslut av regionens ledningsgrupp om anskaffning av programmet.

Initiering till program i stöd- och behandling, formulär,(öppnas med fördel i webbläsaren Edge) skickas till Det här är en e-postadress

Stöd och behandlings tekniska plattform är lättillgänglig, användarvänlig och säker. Plattformen följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett nationellt medicinskt informationsystem, bland annat ur ett informations- och patientsäkerhetsperspektiv. Plattformen lagrar patientuppgifter endast under behandlingsperioden, men det finns en funktion för att exportera data för uppföljning och forskning i XML- alternativt CSV-format.

Tjänsten Stöd och behandling består av två tekniska plattformar; Stöd och behandling samt Designverktyget.

Läs mer på Ineras webbplats.

 

Här publicerar nationella förvaltningen filmer som visar nya funktioner i samband med releaser, sprintdemofilmer och webbinarier.

Inera, stödmaterial

Behandlare kan vid behov överlämna en invånares moment till en annan vårdenhet. Den mottagande enheten måste godkänna överlämningen innan själva överlämnandet sker. Det är av största vikt att upprätta/känna till verksamhetsrutinerna för överlämning av moment innan behandlare initierar en överlämning.

Överlämna ett moment till annan vårdenhet

 • Gå till fliken Mina
 • Välj invånare vars moment ska överlämnas
 • Gå till fliken Hantera för invånaren
 • Scrolla längst ned på sidan och välj Överlämna. 

En modalruta kommer upp med information om aktiviteter som bör hanteras innan överlämningen initieras.

För att fortsätta överlämningen

 • Välj Fortsätt
 • Sök upp den enhet du vill lämna över momentet till i den sökruta som är synlig. En modalruta dyker upp med information om momentet samt till vilken enhet du vill lämna över momentet. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

För att fortsätta överlämningen

 • Markera att invånaren godkänt överlämningen
 • Välj Överlämna. I hanteravyn syns nu med en grå panel med text som informerar dig som behandlare att överlämningen pågår.

OBS! När överlämningen godkänts av invånaradministratören på den mottagande enheten kommer överlämningen genomföras. Det innebär att momentet samt all dess information kommer försvinna från den enhet som initierat överlämningen.

Byta behandlare på invånare i moment. Om en behandlare av någon anledning inte kan fullfölja momentet på den invånare som den är ansvarig för (exempelvis sjuk, semester, slutar) kan du som invånaradministratör styra om ansvaret till annan behandlare på enhet. Detta gäller även om invånaren är under vidmakthållandefas och när invånares moment ska avslutas. Det är bra om invånare som har pågående moment informeras om behandlarbytet.

 • Gå till fliken Alla
 • Leta upp det momentet som du vill byta behandlare på
 • Klicka på den lilla pilikonen bredvid ansvarig behandlare Du får då upp ett nytt val med rubriken Byt behandlare
 • Om det är dig själv du vill tilldela momentet kan du klicka på den blåa texten till Tilldela mig
 • Om det är en annan behandlare som du ska tilldela momentet väljer du vem genom att klicka i rutan under Behandlare
 • När du valt vem den nya ansvariga behandlaren är dyker en grön konfirmationsruta upp längst ner till höger med texten Byt behandlare klicka där om du vill genomföra bytet av behandlare.
 • Klicka på Avbryt texten till vänster om du vill avbryta bytet
 • Kontrollera i Alla fliken att bytet av ansvarig behandlare genomförts.

Kontakt

IT VIS utbildning och support

 • Telefon: 0470-58 20 20

Mona Lindqvist

Verksamhetsutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 70 73, 0709-84 47 05

Senast uppdaterad: 5 mars 2021