Webbtidbok

Webbtidbok innebär att mottagningen visar valda vårdtjänster från mottagningens tidböcker på 1177 Vårdguidens e-tjänster efter att en konfigurering gjorts.

Webbtidboken är ett komplement till basutbudets tjänster där invånaren, genom att logga in i e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, själv på ett enkelt sätt kan göra bokningar direkt. Breddinförandet av webbtidboken är ett mål i våra verksamhetsplaner om digitalisering.

Kom igång med webbtidboken

Kontakta någon av de ansvariga för webbtidboken för att din verksamhet ska komma igång med tjänsten. Kontaktpersoner hittar du längst ner på sidan.

Varför ska mottagningen ansluta till webbtidboken?

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster ökar patientens delaktighet. Webbtidboken är en kvalitetshöjning både för oss och för våra patienter. Genom att breddinföra webbtidboken förbättras tillgängligheten för patienterna. Samtidigt frigör tjänsterna tid för mottagningspersonal tack vare färre telefonsamtal. Invånarna vill ha tillgång till attraktiva och nyttiga e-tjänster. Förutsättningen för det är att mottagningarna ansluter sig till tjänsterna.

Värt att tänka på

Lyft alltid fram 1177 Vårdguidens e-tjänster som alternativ, till exempel om dina patienter vill förnya sina recept.

Senast uppdaterad: 3 juli 2020