Kontaktkort

Kontaktkorten används för att hitta rätt i hälso- och sjukvården. I första hand vänder sig tjänsten till invånare, patienter och anhöriga.   

Sökresultatet visas i form av ett kontaktkort där telefonnummer, öppettider, besöksadress, e-tjänster och enhetens utbud visas. Det finns också möjlighet att med fritext beskriva enheten och att länka till relevnat information på 1177.se. Dessutom finns plats för att publicera tillfällig information. 

Förutsättningar

I Kronoberg finns utsedda personer (lokaladministratörer för verksamhetskatalogen) på varje enhet. Dessa personer ansvarar för att aktuella uppgifter om mottagningar och avdelningar finns i verksamhetskatalogen. Vissa uppgifter som visas på kontaktkorten 1177 Vårdguiden hämtas från verksamhetskatalogen medan andra uppgifter, till exempel enhetens utbud, läggas in via verktyget kontaktkortsadministration, KKA. Det kan nås via sidan:

Program och it-tjänster

Behörighet till kontaktkortsadministration delas ut av uppdragstilldelaren för administrativa uppdrag i Stödtjänst för behörigheter Inera. Uppdragstilldelaren är samma person som administrerar medarbetaruppdraget för vårdenheten i verksamhetskatalogen.

Du använder ditt SITHS-kort (e-tjänstekort) för att logga in.

Administrationsbehörighet till verksamhetskatalogen beställs via IT-portalen. Vid frågor kontakta 2020.

Manual

Manualen för kontaktkortsadministration finns i verktyget när du loggat in.

Tänk på 

Det är viktigt att informationen på kontaktkortet är uppdaterad, kortfattad och lätt att förstå. Kontaktkortet ska vara en enkel och tydlig väg in i vården för invånare, och inte en komplett verksamhetsbeskrivning. Tänk på användarnyttan.

Användarstöd

Gör texterna hittbara: SEO, sökmotoroptimering

De flesta söker på Google. Därför är det viktigt att tänka på det här:

● använd främst de ord som många söker på.

● sätt de viktiga sökorden i huvudrubrik, mellanrubriker och de första meningarna i texten.

● ha gärna med flera vanliga sökfraser i fritexten (t ex i utbudet), men inled med det folk oftast söker på.

Kontakt

Mona Lindqvist

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 73, 0709-84 47 05

Senast uppdaterad: 12 mars 2020