Diagnos- och åtgärdskoder

Här finns information om primärklassificering, det vill säga diagnos- och KVÅ-registrering inom hälso- och sjukvården. Som grund för en enhetlig registrering följer vi regelverket enligt ICD-10-SE och Socialstyrelsens anvisningar och vägledning när det gäller klassificering.

I Region Kronoberg finns en klassifikationsgrupp som arbetar med frågor inom diagnos- och KVÅ-koder.

Södra Regionvårdsnämden kommer våren 2022 att hålla utbildning i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare. I inbjudan nedan finns länk till anmälan i Kompetensportalen. Kursstart är den 15 februari och anmälan ska ske senast 17 december.

Inbjudan, pdf, öppnas i nytt fönster

Kursinnehåll, pdf, öppnas i nytt fönster

Kodningsmallar m m

Infektionsklinikens diagnoslathund, pdf

Inskrivning i sluten vård - se "Oplanerad inskrivning i sluten vård"

Läkemedelsbiverkan, rutin för anmälan till Läkemedelsverket

Kontakt

Eva Forslund

Klassifikationsansvarig

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 31, 0709-67 31 56

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021