Diagnos- och åtgärdskoder

Här finns information om primärklassificering, det vill säga diagnos- och KVÅ-registrering inom hälso- och sjukvården. Som grund för en enhetlig registrering följer vi regelverket enligt ICD-10-SE och Socialstyrelsens anvisningar och vägledning när det gäller klassificering.

I Region Kronoberg finns en klassifikationsgrupp som arbetar med frågor inom diagnos- och KVÅ-koder.

Södra sjukvårdsregionens utbildning i sjukdomsklassifikation hösten 2021

Kodningsmallar m m

Kontakt

Eva Forslund

Klassifikationsansvarig

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 31, 0709-67 31 56

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 9 november 2020