Digitala kallelser

Digitala kallelser sparar pengar och frigör tid. En digital kallelse kräver ingen manuell hantering utan skrivs ut med kallelsesättet "Postens eBrev" från Cosmic. Kallelsen skickas och levereras antingen fysiskt eller till invånarens digitala brevlåda.

Frågor och svar om digitala kallelser från Cosmic

För att kunna skicka digitala kallelser från Cosmic behövs det en behörighet på enhetsnivå.

Beställ detta genom att fylla i beställningsunderlag och bifoga i ett ärende via IT-portalen. 

Beställningsunderlag (intern länk), word, öppnas i nytt fönster

IT-portalen (intern länk), öppnas i nytt fönster

Att skicka en digital kallelse från Cosmic skiljer sig ingenting mot att skriva ut den på papper. Bokningsförfarandet är detsamma men välj istället Postens eBrev i rutan Kallelsesätt.

Skicka digital kallelse (intern länk)

I utskriftsdialogen ”Skriv ut kallelser” genereras datum och klockslag i kolumnen utskriftsdatum när en kallelse är utskriven/skickad korrekt från Cosmic.

Utöver att hålla över bokningen och se att kallelsen är utskriven går det även se kallelsestatus och utskriftsdatum i kontaktöversikten.

Det är endast möjligt att skicka digital kallelse till patientens folkbokföringsadress. Detta då adressen i Cosmic är kopplad till folkbokföringsregistret. 

Om exempelvis kallelse skickas till barn med separerade föräldrar eller om närstående/anhörig vill ta emot kallelse ska istället verksamhetens ordinarie rutin för kallelse följas.

Det finns inget stöd för att skicka digital kallelse till invånare med med skyddad adress.

Om man försöker skicka digital kallelse till invånare med skyddad adress kommer ett felmeddelande i systemet. 

För att skicka kallelse till invånare med skyddad adress följ ordinarie rutin för detta.

Det finns inte något tekniskt stöd för att återkalla eller ångra en skickad kallelse.
Om behov finns att återta en kallelse, rekommenderas att följa ordinarie rutiner (ex. ringa patient eller skicka en ny kallelse med uppdatering

De kallelse som skickas under dagen efter kl:07:30 från Cosmic, hanteras nästkommande vardag och levereras antingen till en digital brevlåda eller printas och skickas med ordinarie postgång (A-brev).

Vi kan inte se om invånare mottagit eller öppnat en kallelse i en digital brevlåda. Hänvisa invånare att ta kontakt med support för leverantör av den digitala brevlådan.

Om det finns ett utskriftsdatum för kallelsen i kontaktöversikten har kallelsen skrivits ut/skickats på ett korrekt sätt från Cosmic oavsett om man har valt skrivare eller Postens eBrev. Patienten får då vända sig till sin postleverantör eller sin digitala distributör (ex Kivra).

Frågor och svar om Kallelser från Cosmic

Det finns fortfarande samma möjligheter som förut att skriva ut kallelser på skrivare. Dock är adressfältet högerställt vilket innebär att högerställda kuvert behöver köpas in om kallelsen ska skickas via Region Kronobergs ordinarie postgång.

När man antingen skapar ett bokningsunderlag eller direktbokar i tidboken så väljer man en vårdande enhet. Den vårdande enhetens uppgifter om namn, telefonnummer, besöksadress o.s.v. hämtas då per automatik in i kallelsen från Cosmics enhetsregister.

Cosmics enhetsregister hämtar i sin tur in dessa uppgifter från verksamhetskatalogen. Enhetens lokala administratör ansvarar för att enhetens uppgifter i verksamhetskatalogen är aktuella och gör själv alla nödvändiga ändringar där.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2021