Superanvändare

Välkommen till vår kontaktyta för er som är Superanvändare för Cosmic.

Här hittar ni samlad information för er som superanvändare. Här kommer ni kunna ta del av relevant informationsmaterial och planerade aktiviteter.

Superanvändarens roll

Superanvändarna är mycket förenklat sagt, en länk mellan personalen som arbetar med journalsystemet på IT-VIS och personalen som arbetar med hälso- och sjukvård.

Det krävs att superanvändaren har tid avsatt för att arbeta med Cosmicrelaterade frågor.
Om superanvändarna inte hinner med sitt uppdrag påverkas möjligheten att utveckla och förbättra systemet.
Superanvändare Cosmic med bred professionsspridning ska finnas på alla enheter.
Superanvändaren ska kunna hålla i enklare introduktioner till nyanställda, svara på enklare frågor, vara VIS-kontakt/informationslänk.
Verksamhetscheferna har i uppdrag att tillsätta superanvändare.

Senast uppdaterad: 28 november 2022