Vaccinationer

Frågor och svar om vaccinationsrobot

Automatiserad registrering (robot)

Du som ska registrera vaccinationen med robotflödet behöver ha ordinationsrätt i Cosmic, detta beställs via IT-portalen.

Beställning av installation, (intern länk) IT-portalen, öppnas i nytt fönster

I fältet för program söker du Cosmic och väljer Cosmic automationsrobot

Observera att det är samma installation för alla vaccinationer.

Frågor och svar om Covid-19 vaccination

Flöde för vaccinationer

Skiss på flöde 2021-01-13

Registrera vaccination

Det behövs fyra moment för att registrera och dokumentera en vaccination (se manualer). Registreringen av vaccination ska göras samma dag som den ges.

  • Registrera och betalregistrera vårdkontakt på rätt vårdenhet
  • Dokumentera hälsodeklaration, priogrupp, koder
  • Ordinera vaccin
  • Administrera att vaccinationen är utförd

Reservrutin

Använd Folkhälsomyndighetens blankett för hälsodeklaration, skriv ut och efterregistrera i Cosmic så snart som möjligt.

Hälsodeklaration vuxna, pdf, öppnas i nytt fönster.

Automatiserad registrering (robot)

Du som ska registrera vaccinationen med robotflödet behöver ha ordinationsrätt i Cosmic, detta beställs via IT-portalen.

Beställning av installation (intern länk), IT-portalen, öppnas i nytt fönster

I fältet för program söker du Cosmic och väljer Cosmic automationsrobot

Instruktion

Registrera vaccin mot Covid-19 med hjälp av "robot", pdf, öppnas i nytt fönster 

Filmer som visar hur en vaccinationsregistrering med robot fungerar:

Robotflöde vid vaccination - Välj själv film med eller utan bokning (intern länk)

Robotflöde vid vaccination - När en bokning finns (intern länk)

Robotflöde vid vaccination - När det inte finns en bokning (intern länk)

För varje ny dos av Covid-19 vaccination behöver invånare hämta hem nytt vaccinationsbevis.

Hämta vaccinationsbevis

Om invånare fortfarande inte ser sin dos kontrollera att dosen är rätt registrerar i Cosmic. Behöver du hjälp kontakta VIS-support för vidare hantering.

Vaccination med Batchnummer

Vaccinationer med batchnummer och ej tidsatt ordination

Instruktion

Senast uppdaterad: 20 maj 2022