Journalenheten

Journalenheten är en utlämnandeenhet för beställningar av journalkopior för myndigheter, försäkringsbolag och invånare som önskar journalkopior, loggutdrag, spärra journalanteckningar/häva spärr.

Journalenheten hanterar inte journalbeställningar som är ställda till privata vårdgivare inom regionen. För kontaktuppgifter till privata vårdgivande enheter hänvisa beställaren till 1177.se. 

Journalenheten

Journalenheten är en utlämnandeenhet för beställningar av journalkopior för myndigheter, försäkringsbolag och invånare som önskar journalkopior, loggutdrag, spärra journalanteckningar/häva spärr.

Journalenhetens uppdrag för vårdgivare

Journalenheten har idag inte ett fullt uppdrag som utlämnandeenhet för hela hälso- och sjukvården utan hanterar inkomna journalbeställningar för

  • Vårdcentralerna (ej privata)
  • Medicinkliniken (både Växjö och Ljungby samtliga enheter och mottagningar)

Journalenheten blir vägen in för regionens journalutlämnande

Övertagande av journalutlämnande för hela hälso- och sjukvården har startat och beräknas vara klart till sommaren 2023.

Projektet kommer att ta kontakt med din verksamhet när överlämning kan påbörjas. Har du frågor kring tidsplanen eller andra frågor kontakta projektledare Wilhelm Åström Göransson: wilhelm.goransson@kronoberg.se.

OBS! Inkommer journalbeställningar som är skyndsamma eller brådskande och är direkt ställd till den vårdgivande enheten, det kan till exempel vara från polismyndighet eller Socialtjänst, ska dessa alltid i första hand hanteras av den vårdgivande enheten och inte skickas vidare till Journalenheten. Överlämning kan ske till Journalenheten enligt överenskommelse.

Frågor som rör journalen, från till exempel invånare, om innehåll eller behov om förklaring av journaltext ska antingen besvaras av den vårdgivande enheten eller hänvisas vidare till 1177. Egna frågor om journal, kontakta VIS-supporten.

Kontakta oss

Telefon: 0470-58 85 22 (telefontid måndag till torsdag kl. 8.00-10.00)

Internpost: Journalenheten, Nygatan, ange avsändande vårdenhet som skickar (OBS! Gäller bara för vårdcentraler och medicinkliniken)

Postadress: Region Kronoberg, Journalenheten, 351 88 VÄXJÖ

E-postjournalenheten@kronoberg.se

Journalenheten hanterar inte dessa beställningar i nuvarande uppdrag. 

Beställningar där patientjournal behövs i samband med ett vårdtillfälle med annan extern vårdgivare ska hanteras av den vårdgivande enheten själv.

Journalbeställningar som är skyndsamma eller brådskande ska i första hand hanteras av den vårdgivande enheten. Överlämning kan ske till Journalenheten enligt överenskommelse.

Information som innehåller känsliga personuppgifter, så som till exempel journalkopior eller loggutdrag, skickas alltid rekommenderat till beställandes folkbokföringsadress eller företags- eller myndighetsadress. Innehåller beställningen av journalkopior ett svarskuvert ska dessa inte användas utifrån Region Kronbergs riktlinje om man inte absolut kan garanteras ett en ”Rek-etikett” klistras över. För mer information om frågor kring posthantering och rekommenderade postförsändelser, se administrativa riktlinjer. 

Administrativa riktlinjer, (intern länk) öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 10 november 2022