Standardiserade vårdtjänster i primärvården

Syftet med standardiseringen av primärvårdens vårdtjänster är främst att minska antalet vårdtjänster, minimera riskerna för felregistreringar, att göra det enklare att söka/välja rätt vårdtjänst samt att statistik/utdata ska ge ett tydligare stöd i vidare utveckling och planering.

På den här sidan hittar du information om hur din vårdcentral gör för att genomföra ändringen från befintliga vårdtjänster till vårdtjänster enligt standardlistan. 

Senast uppdaterad: 28 januari 2020