Standardiserade vårdtjänster i primärvården

Syftet med standardiseringen av primärvårdens vårdtjänster är främst att minska antalet vårdtjänster, minimera riskerna för felregistreringar, att göra det enklare att söka/välja rätt vårdtjänst samt att statistik/utdata ska ge ett tydligare stöd i vidare utveckling och planering.

Efter revidering av införandet med de nya vårdtjänsterna kommer IT-VIS att kontakta respektive verksamhet för mer information. 

Senast uppdaterad: 15 september 2020