Kodare i Region Kronoberg

Arbetsplats Namn
Akutkliniken Växjö

Anita Sundh

Elisabeth Gunnarsson

Eva Fridlund

Eva-Lotta Wetterhall

Anestesikliniken

Linda Rydiander

Barn- och ungdomskliniken

Ewa Alsterhed

Marita Johansson Åhlgren

Sanna Vikström

Susanne  Olsson

Erika Sandh

Bemanningsenheten sekreterare

Eva Birgersson

Madeleine Larsson

Maj Thordin

Hudkliniken

Bellis Karlsson

Infektionskliniken

Johanna Widing

Tanja Contreras

Kirurgkliniken Växjö

Frida Palm

Lotta Bladh

Anneli Nilsson

Anna-Karin Johansson

Maria Nilsson

Kirurg-ortoped-gyn Ljungby

Jonathan Fager

Maria Andersson

Catharina Brodén

Kvinnokliniken Växjö

Agneta Carlsson

Jessica Skog

Frida Jönsson

Jessica Danielsson

Medicinkliniken Ljungby

Helen Persson

Marie Nilsson

Medicinkliniken Växjö

Bodil Lundgren

Helen Agerö

Louise Laforest

Rosita Widén

Samuel Schelin

Onkologkliniken

Ingrid Wikenhed Finander

Jenny Pelkonen

Ortopedkliniken Växjö

Linda Öhrn Tomasino

Rehabkliniken Växjö

Camilla Bengtsson

Rättspsykiatriska regionkliniken

Mona Göthe

Christel Karlsson

Ögonkliniken

Katarina Joelsson

Maria Jawerth

Susanne Karlsson

Öron-näsa-hals-kliniken

Carina Branje

Krestin Karlsson

Vårdcentralen Birka

Vårdcentralen Ingelstad

Vårdcentralen Kry Älmhult

Vårdcentralen Lenhovda

Vårdcentralen Lessebo

Vårdcentralen Moheda

Vårdcentralen Ryd

Vårdcentralen Teleborg

Maria Pettersson

Sofia Fahlander

Emelie Simonsson

Olivia Gullner

Viktoria Ronnebring

Karin Eriksson

Kristina Ahlström

Isabell Edström

SVF-koordinatorer

Pia Held

Anneli Johansson

Region Kronoberg, klassifikationsansvarig Eva Forslund

Senast uppdaterad: 1 december 2022