Vårdval hud

Upphör 31 maj, 2021.

Invånarna väljer när behov uppstår

Det finns en avgörande skillnad jämfört med vårdvalet i primärvården. I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Man söker via remiss från vårdcentralen eller med egenremiss.

Att välja

Information om de olika vårdaktörerna i Vårdval Kronoberg hud finns här och på 1177.se/kronoberg. Patienten ska också få stöd och vägledning från sin vårdcentral.

Valbara vårdgivare är för närvarande Kronobergs Huddoktor i Växjö och Region Kronobergs hudmottagningar i Ljungby och Växjö.

Patientavgift

Patienterna betalar vanlig patientavgift, oavsett vilken vårdaktör inom Vårdval hud man väljer.

Vill du bli leverantör?

I regelboken ”Vårdval Kronoberg – specialiserad hudsjukvård i öppenvård” kan du läsa mer om vilka förutsättningar och villkor som gäller för leverantörer inom systemet.

För att bli leverantör skickar du in en ansökan om godkännande och bifogar de handlingar och uppgifter som efterfrågas i dokumentet ”Villkor för godkännande och villkor för återkallelse”.

En leverantör får bedriva vård vid en angiven vårdenhet inom Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppenvård, under förutsättning att leverantören godkännes av Region Kronoberg.

Efter godkännande tecknas kontrakt mellan Region Kronoberg och leverantören. Kontraktet reglerar samtliga villkor för att bedriva vårdenhet inom Vårdval Kronoberg – specialiserad hudsjukvård i öppenvård.

Senast uppdaterad: 15 mars 2021