Om hjälpmedelshandboken

Det ska vara lätt att hitta i hjälpmedelshandboken. Därför är alla produkter sorterade efter ISO-kod i respektive grupper och undergrupper. Handboken bygger på den internationella indelningen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (ISO 9999:2016) och den baseras i sin tur på de olika behov hjälpmedelsanvändaren kan ha.

Indelningen bygger på tre nivåer:

  1. Produktområden med tvåsiffrig kod
  2. Produktgrupper med fyrsiffrig kod
  3. Produktundergrupper med sexsiffrig kod

Exempel:

  • Produktområde 12 - Hjälpmedel vid förflyttning
  • Produktgrupp 12 03 - Gånghjälpmedel som hanteras med en hand
  • Produktundergrupp 12 03 03 - Stödkäpp

I hjälpmedelshandboken presenteras varje hjälpmedel efter samma mall. Med hjälp av de olika rubrikerna framgår hjälpmedlets omfattning, förskrivare, anvisning och kostnad samt vad för svårigheter eller behov de är ämnade att avhjälpa.

Hjälpmedel

ISO-kod och definition av hjälpmedel inom undergruppen som kan tillhandahållas av Region Kronoberg.

Omfattning

Beskrivning av ISO-kodgruppen enligt klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Förskrivare

Vilken/vilka yrkeskategori/er inom Region Kronoberg som får förskriva hjälpmedlet.

Förskrivande enhet

De enheter, inom Region Kronoberg, där hjälpmedlet kan förskrivas.

Behov

De behov hjälpmedlet tillgodoser eller vilka svårigheter som kan avhjälpas.

Mål

De mål användaren förväntas kunna uppnå med hjälp av hjälpmedlet.

Anvisning

Riktlinjer för förskrivningen, till exempel gränsdragningar eller bedömningsinstrument.

Kostnad

Den eventuella kostnad som berör hjälpmedelsanvändaren.

Frågor om hjälpmedelshandboken

Region Kronobergs hjälpmedelsråd har huvudsakligt ansvar för både regelverk och sortiment i hjälpmedelshandboken. Alla förändringar och uppdateringar behandlas av hjälpmedelsrådet innan de publiceras i handboken.

Vid frågor om produktanvisningarna kontaktas i första hand innehållsansvarig för respektive hjälpmedelssida. Frågor som rör hjälpmedelshandbokens regelverk eller sortiment kan ställas direkt till hjälpmedelsrådet.

Innehållsansvariga för hjälpmedelshandboken

Barbro Kinhult Frindberg, avdelningschef för audionommottagningen, ordförande i hjälpmedelsrådet

Lina Svensson, avdelningschef för hjälpmedelscentralen

Eva Jonsson, audionom

Pernilla Odebrant Stocks, avdelningschef för hudkliniken

Yvonne Hellsten, verksamhetschef för rehabiliteringskliniken

Ingrid Karlsson, verksamhetschef för lasarettsrehab

Karin Johansson, diabetessamordnare

Ann- Sofi Karlsson, inkontinenssamordnare

Ewa Törnblom, stomiterapeut

Magdalena Velander, sårsamordnare

Ulrika Sandberg, verksamhetschef för MFT

Monika Lindros, sektionsledare gynekologmottagningen Ljungby

Margaretha Danielsson, avdelningschef för syncentralen, hörsel- och dövenheten och pedagogiska hörselvården

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019