Anemier och vitamin B

1. Järntablett lågdoserat, receptfritt

1. Duroferon (ferrosulfat)

1. Niferex (ferroglycinsulfat)

2. Ferinject (dextriferron) (S)

2. Venofer (järnhydroxidsackarat) (S)

 • Vid kronisk negativ järnbalans rekommenderas kontinuerlig daglig lågdos järnbehandling (motsvarande 20-40 mg järn p.o. dagligen). Receptfritt på apotek, t.ex. Järn+vitamin C.
 • Vid gastrointestinala besvär kan lägre doser av peroralt järn vara framgångsrik behandling.
 • Observera risken för interaktion mellan järn och andra läkemedel.
 • Järnbehandling bör omprövas efter 3-6 månader.
 • Funktionell järnbrist (vid kroniska eller inflammatoriska tillstånd då kroppen ej kan tillgodogöra sig peroralt järn) behandlas med parenterala järnpreparat.
 • Vid användande av parenterala järnpreparat måste alltid risken för anafylaktiska reaktioner övervägas.

Medicinsk riktlinje iv järnbehandling (inkl patientinformation), pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinsk riktlinje: Behandling av järnbristanemi, pdf, öppnas i nytt fönster


(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

Eporatio (epoetin theta) (S)

 • Behandling initieras vanligen av hematolog/njurmedicinare. 

(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

1. *Betolvidon (kobalamin) tabl.

2. *Hydroxokobalamin (hydroxokobalamin)  inj.

*Folsyra (folsyra) tabl 1 mg

 • För remissions- och underhållsbehandling av vitamin-B12-brist och folatbrist se medicinsk riktlinje: Utredning av vitamin B12-brist och folatbrist, pdf, öppnas i nytt fönster
 • Hydroxokobalamin injektion bör ges subkutant för att minska risk för hematom.
 • Alla kvinnor bör inför planerad graviditet börja ta folsyra, minst 400 µg x 1.
 • Diagnostiken av vitamin B12-brist har ofta varit oprecis. Säkerställd brist skall behandlas medan däremot diagnosen bör omprövas/säkerställas för övriga.

= generiskt utbyte på apotek

Vitamin B1 50 mg/ml (vitamin B1)  

 • Vitamin B1 ges intravenöst. Det är ett licenspreparat. Regionlicens finns.
 • Indicerat vid misstanke om brist vid alkoholrelaterade tillstånd eller vid grav malabsorption.
 • Vid misstanke om Wernickes syndrom ska vitamin B1 ges i hög dos.

Beviplex Forte (vitamin B1, B2, B3 och B6)

 • Se även Alkoholberoende

Senast uppdaterad: 19 februari 2021