Akut svårt sjuk (anestesi och operation)

Antidoter Region Kronoberg

2023-01-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Antidotlager för prehospital vård Region Kronoberg

2020-09-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Bi- och getingstick

2020-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Etylenglykolförgiftning

2022-01-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Gasexposition

2020-08-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Huggormsbett

2020-07-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Intoxikationer

2021-12-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Intoxikationer, Ljungby

2020-07-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Kolmonoxidförgiftning

2021-06-03

|

Gäller för Region Kronoberg

Metanolförgiftning

2020-09-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Paracetamolintoxikation

2020-08-03

|

Gäller för Region Kronoberg

MIG-NEWS2-riktlinjer

2022-09-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Anestesi och operationsvård

Akuta operationer - rutiner och prioriteringar

2018-12-20

|

Gäller för Anestesikliniken, Kirurgkliniken, Ortopedkliniken, Kvinnokliniken, Öron- näsa- halskliniken

Anestesigasexponering

2022-10-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Anestesiläkarens medverkan vid intubation OPE Ane LL

2022-05-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Blodgruppering och bastest (Ane LL)

2021-09-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Blåsövervakning i samband med operation - vuxna patienter

2020-12-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Checklista för screening för covid-19 innan operation

2021-03-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Diabetes mellitus – rutiner i samband med operation (vuxna)

2022-02-07

|

Gäller för Anestesikliniken

Digital hälsodeklaration inför operation

2020-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Hudrengöringsmedel inför operation (egenkostnad)

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Hypotermi - bakgrund och intraoperativa åtgärder

2022-11-09

|

Gäller för Anestesikliniken

Intrahospitala transporter med anestesisjuksköterska

2021-08-30

|

Gäller för Anestesikliniken

IVRA/re-IVRA - OPC Ane LL

2022-06-09

|

Gäller för Anestesikliniken

Lokalanestetika maxdoser vuxna, OPE Växjö och Ljungby

2020-11-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel i samband med operation

2022-09-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Operationsanmälan

2020-11-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Perifera nervblockader

2022-12-12

|

Gäller för Anestesikliniken Ljungby

Peroperativ hemodynamisk monitorering

2021-12-30

|

Gäller för Anestesikliniken

PONV - postoperativt illamående och kräkningar

2022-01-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Postspinal huvudvärk

2021-07-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Prehospital medverkan från anestesikliniken Ljungby

2023-01-26

|

Gäller för Anestesikliniken Ljungby

Preoperativ hemodynamisk optimering

2021-12-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Riktlinje för TCI

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Ventilation under anestesi med Zeus

2022-09-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Åtgärder vid långvarig operation (OPC Ane LL)

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Barnanestesi i Kronoberg

2023-01-26

|

Gäller för Anestesikliniken

Barnanestesi Region Kronoberg

2020-09-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Diabetes mellitus- rutiner i samband med operation (barn)

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken, Barn- och ungdomskliniken

Premedicinering till barn Anestesikliniken

2019-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Urinblåsekontroll perioperativt, barn

2019-09-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Anestesi vid ECT-behandling

2020-11-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Anestesi vid elkonvertering

2022-12-23

|

Gäller för Anestesikliniken

ERCP på endoskopienheten

2019-12-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Gastroskopi på endoskopienheten

2019-12-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Koloskopi på endoskopienheten

2019-12-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Magnetkameraundersökning i sedering/anestesi

2021-12-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Sedering på endoskopienheten

2020-11-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Abrasio

2022-01-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Cervixcerklage

2022-12-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Destruktion av endometrium - Librata

2021-12-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Exeres

2022-02-07

|

Gäller för Anestesikliniken

Hysterektomi abdominell

2020-10-08

|

Gäller för Anestesikliniken

Kondylom

2022-02-07

|

Gäller för Anestesikliniken

Konisering

2022-01-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk sterilisering

2021-12-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Sectio – kompetensnivå anestesiläkare

2019-09-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Sectio akut inom 30 minuter

2022-05-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Sectio urakut

2022-05-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Spiral in - ut

2021-12-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Vulvaresektion

2022-12-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Ablatio testis

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Amputation

2022-01-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Analfistel

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Appendektomi - öppen och laparoskopisk

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

AV-fistel inläggning

2022-01-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Blåsevakuering

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Blåshalsincision

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Bröstkirurgi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

CDK – Inläggning Hickmankateter - Inläggning

2022-01-24

|

Gäller för Anestesikliniken

CDK-inläggning

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Cystoskopi

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Embolektomi

2022-01-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Endoluminal inläggning av uretärstent - Byte av uretärstent

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

ERCP

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

EVAR

2022-01-25

|

Gäller för Anestesikliniken

EVAR - akut

2022-03-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Explorativ laparoskopi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Explorativ laparotomi

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Främre resektion - öppen

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Fundoplikatio/Nissenplastik

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Gastrektomi/ventrikelresektion öppen operation

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Gastric bypass

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Gastroenteroanastomos

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Hemorrojder - Milligan

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Hydrocele, varikocele

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Hängbuksplastik

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Hög underbindning

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Ileus

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av bröstprotes

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av Pacemaker Inläggning av ICD-Dosa

2022-01-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av pacemaker, byte av pacemaker

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Kolecystektomi öppen

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Kärl ben, TEA ben, kärl extraanatomisk bypass, öppen PTA

2022-01-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Kärlstentinläggning

2022-01-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Ladds operation - laparoskopisk

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk cholecystektomi

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk fenestrering av levercysta

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk gastrektomi/ventrikelresektion

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk loop-ileostomi

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk nefrouretärektomi

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk sleeveresektion

2020-02-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk splenektomi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopiskt ljumskbråck-TEP

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopiskt ärrbråck, parastomalt bråck

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopiskt navelbråck, epigastricabråck

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Ligatur av kvarstående AV-fistel

2022-01-05

|

Gäller för Anestesikliniken

Ljumskbråck

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Loop-ileostomi öppen

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Malignt melanom

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Meatotomi eller meatusplastik

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Nefrouretärektomi

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Njurresektion - robotassisterad

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Parathyroidektomi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Partiell penisamputation

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

PD-kateter laparoskopisk inläggning

2022-01-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Pilonidalcysta och sakraldermoid

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Prostatektomi med eventuell körtelutrymning

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

PTC

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Reduktionsplastik

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Rektalprolaps

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Rektumamputation öppen - rygg- och bukläge

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Robotassisterad laparoskopisk nefrektomi

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Robotassisterad laparoskopisk pyeloplastik

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Robotassisterad rektumamputation

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Rutin gällande endoskopisk verksamhet under Covid-19 pandemin

2021-03-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin gällande kirurgi under Covid-19-pandemin

2021-03-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Splenektomi-öppen

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Stentuppläggning rektalt

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Stominedläggning

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Stomirevision

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Subkutan venport borttagning

2022-01-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Subkutan venport inläggning

2022-01-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Suprapubisk kateterinläggning

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Tarmresektion - laparoskopisk

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Tarmresektion - öppen

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

TEA carotis

2022-01-18

|

Gäller för Anestesikliniken

TEM - Transanal endoskopisk mikrokirurgi

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Thyreoidektomi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Transvesikal cystolitektomi (Sectio Alta)

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Transvesikal prostataenukleation

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Uretrotomi på grund av uretrastriktur

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Uretärkateteruppläggning inför retrograd pyelografi

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Uretäroskopi

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Varicer

2022-01-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Vasektomi

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Venös trombektomi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Öppen aorta

2022-01-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Öppen nefrektomi eller njurresektion

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Esketamin (Ketanest. S-Ketamin)

2021-05-05

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel enligt generella direktiv på OPE Ljungby

2021-08-30

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel enligt generella direktiv på OPE Växjö

2020-11-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar operationsenheten Ljungby

2021-08-30

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar operationsenheten Växjö

2021-12-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelshantering OPE Ljungby

2021-11-10

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelshantering tillägg för narkotika i narkosbord

2021-05-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Akromionplastik - öppen eller artroskopisk operation

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Amputation underben, lår

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Andra operationer på fot - fotled

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Armbågsfraktur

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Artroskopi fotled

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Artroskopi höftled

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Artroskopi knä

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Axelluxation sluten

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Axelprotes

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Bankart artroskopisk

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Diskbråck och spinal stenos

2021-09-14

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Femurfraktur – märgspik, platta, extern fixation

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Fotledsfraktur

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Fraktur i hand

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Girdlestone

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Handoperation

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Hälseneruptur

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Höftplastik - omhändertagande av elektiva patienter (LL)

2020-10-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Höftprotesluxation - sluten reposition

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Höftrevisionsprotes

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Klavikelfraktur

2021-03-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Klavikelresektion- öppen

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Knäplastik - omhändertagande av elektiva patienter (LL)

2020-10-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Knäprotes revision

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Korsbandsplastik

2021-09-10

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Patellafraktur

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Primär höftprotes - Rapid Recovery

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Primär knäprotes - Rapid recovery

2021-05-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Radius/Ulna Fraktur

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Sträckbehandling vid femurfraktur

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Tibiaosteotomi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Underbensfraktur med märgspikning

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Övriga knä- och benoperationer

2021-03-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Övriga operationer arm ex Hohman och ulnarisneurolys

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Övriga operationer axel - Öppen

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Abrasio

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Alarplastik

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

BAHA

2022-10-11

|

Gäller för Anestesikliniken

BRA-undersökning

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Calwell luc

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Choanal polyp

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Conchotomi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

DCR - tårkanalsoperation

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Direktlaryngoskopi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Epifaryngoskopi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Esofaryngoskopi - Hypofaryngoskopi stel

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

FESS

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

FESS navigator

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Fettplugg

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Flexibel bronkoskopi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Halscysta

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Hudförändring delhud

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Hudförändring fullhud

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Hörselgångsplastik

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Mandibel maxillarfraktur

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Mellanöronkirurgi

2021-05-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Orbitafraktur

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Pannhåletrepanation

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Parotidektomi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Plaströr MIUS

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Preaurikulär fistel

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Radiofrekvensbehandling av näsmusslor

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Septumplastik

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Sinofrontalisfraktur

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Sinoskopi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Stel bronkoskopi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Sterilomläggning

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Submandibularis spottgångsplastik

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Tandbehandling

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Temporalisbiopsi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Tonsillektomi

2021-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Tonsillotomi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Tracheostomi

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Tungbandsklipp

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

TUPPP

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Ytternäsplastik

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Ytteröronplastik

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Zygomaticusfraktur

2021-04-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö

2020-11-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Postoperativ övervakning efter spinala opioider

2022-12-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Urvalskriterier för dagkirurgi

2019-06-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Intensivvård

Ansvarsfördelning IVA Ljungby

2020-11-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Dödsfall på IVA, åtgärder

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Handlingsplan vid hög belastning på anestesiklinikens IVA-enheter i Ljungby respektive Växjö

2019-05-21

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Anestesikliniken Ljungby

Journalföring vid IVA

2021-05-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Medicinläkarens ansvar för patient på IVA (CLV)

2022-03-17

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Medicinkliniken Växjö

Ny patient på IVA CLV

2022-10-11

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Organdonation DBD

2022-06-09

|

Gäller för Anestesikliniken

Palliativ vård på IVA, Växjö och Ljungby

2020-10-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Triagering och prioritering på IVA i samband med Covid -19

2020-04-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Överflyttning från IVA till vårdavdelning

2020-05-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Överförande av patient mellan sjukhus och kliniker

2016-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Ansvarsfördelning och samarbete mellan IVA CLV och neonatalavdelningen CLV

2019-05-06

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Barn- och ungdomskliniken Växjö

Blodtransfusion till barn

2022-12-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Högflödesbehandling med Optiflowgrimma via Airvo 2 för barn

2022-04-05

|

Gäller för Anestesikliniken

NIV och högflödesgrimma (HFNC, Optiflow) barn

2022-10-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Pediatrisk lathund inklusive WETFlAG

2020-10-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Actilysbehandling på IVA

2022-06-09

|

Gäller för Anestesikliniken

Behandling av akuta förmaksflimmer på IVA

2022-10-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Behandling av lungemboli IVA

2022-03-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Diabetisk ketoacidos (barn) på IVA

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Hyperkalcemi - akut IVA

2019-01-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Bukkompartment

2022-04-05

|

Gäller för Anestesikliniken

Sengstakensond Ljungby

2021-12-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Sengstakensond Växjö

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Ulcusprofylax IVA

2022-09-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Artärkateter

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Artärkateter - skötselföreskrifter

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Central venkateter

2022-08-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Midline

2022-10-17

|

Gäller för Sjukhusvård

Adrenalin Anestesi

2021-05-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Argininvasopressin (Empressin)

2022-03-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Cordarone® (Amiodaron)

2021-05-05

|

Gäller för Anestesikliniken

Dexmedetomidin (Dexdor) vid IVA-sedering

2021-06-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Fenylefrin

2021-05-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Isoprenalin (Isuprel/Isoproternol/Isoprenalina)

2022-09-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Levosimedan (Simdax®) intensivvård

2022-04-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel och infusionsaggregat IVA Växjö

2021-05-05

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar på IVA Ljungby

2022-04-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö

2022-06-09

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelshantering IVA Ljungby

2022-04-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelshantering IVA/Postop Växjö

2022-12-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Naloxonhydroklorid enteralt

2022-04-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Nicardipine

2021-05-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Nifedipin

2022-09-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Novoseven

2019-05-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Snabbverkande insulin på IVA CLV, LL

2020-01-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Terlipressin (Glypressin)

2020-06-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Trombosprofylax på IVA och postop anestesikliniken

2022-10-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Ansvar och arbetsfördelning

2022-10-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Ansvar och arbetsfördelning

Dialys (CRRT) - Behandlingsprincip Citrat

2022-04-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Behandlingsprincip Citrat

Dialys (CRRT) med citrat Ljungby

2020-11-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) med citrat Ljungby

Dialys (CRRT) med citrat, Växjö

2022-03-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) med citrat, Växjö

Dialys (CRRT) utan citrat, Ljungby

2020-11-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) utan citrat, Ljungby

Dialys (CRRT) utan citrat, Växjö

2022-10-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) utan citrat, Växjö

PASIVA-registrering

2021-01-04

|

Gäller för Anestesikliniken

PASIVA-registrering

Registrering och definition av vårdtillfälle

2023-01-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Registrering och definition av vårdtillfälle

Buklägesvård på IVA Växjö-Ljungby

2020-06-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Lägesändring av huvud och armar - Bilaga

2020-04-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Pneumothorax

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Respiratorvård med Dräger Zeus Anestesiapparat - CLV

2020-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Respiratorvård med Dräger Zeus Anestesiapparat Ljungby

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Thoracic Vent - Tru Close, alternativ till thoraxdrän

2019-01-31

|

Gäller för Anestesikliniken

Organdonation

Trauma

Under 2020 har det fattats beslut om att använda en gemensam Traumamanual för Södra Sjukvårdsregionen d.v.s. Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg. Traumamanualen innehåller framförallt det initiala omhändertagandet. Vi har i enlighet med detta tagit bort våra tidigare lokala riktlinjer som nu beskrivs i den gemensamma manualen. Vi har fortfarande lokala riktlinjer som avser handläggning som inte tas upp i manualen. Det är framförallt angående omhändertagandet i det fortsatta förloppet.

Halsryggskada

2020-09-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Traumapatienter på akutmottagningen

2020-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Brännskada – hantering av brännskadad hud

2022-03-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Drunkningstillbud

2018-06-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Hypotermi - omhändertagande på sjukhus

2022-06-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Hängningstillbud

2020-01-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Intraosseösa infarter på röntgenavdelningarna

2022-04-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Röntgen vid trauma

2018-05-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 2 juni 2022