Akut svårt sjuk (anestesi och operation)

Antidoter Region Kronoberg

2019-10-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Antidotlager för prehospital vård Region Kronoberg

2020-09-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Bi- och getingstick

2020-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Gasexposition

2020-08-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Huggormsbett

2020-07-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Intoxikationer, Ljungby

2020-07-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Intoxikationer, Växjö

2020-07-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Kolmonoxidförgiftning

2020-10-13

|

Gäller för Region Kronoberg

Metanolförgiftning

2020-09-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Paracetamolintoxikation

2020-08-03

|

Gäller för Region Kronoberg

MIG-riktlinjer

2019-02-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Anestesi och operationsvård

Akuta operationer - rutiner och prioriteringar

2018-12-20

|

Gäller för Anestesikliniken, Kirurgkliniken, Ortopedkliniken, Kvinnokliniken, Öron- näsa- halskliniken

Anestesiläkarens medverkan vid intubation OPE Ane LL

2020-01-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Blodgruppering och bastest (Ane LL)

2018-11-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Checklista för screening för covid-19 innan operation

2020-06-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Diabetes mellitus – rutiner i samband med operation (vuxna)

2019-09-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Digital hälsodeklaration inför operation

2020-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Hudrengöringsmedel inför operation (egenkostnad)

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Hypotermi

2018-05-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Intrahospitala transporter med anestesisjuksköterska

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken

IVRA/re-IVRA - OPC Ane LL

2020-02-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Lokalanestetika maxdoser vuxna, OP Ljungby

2020-10-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Operationsanmälan

2018-12-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Peroperativ hemodynamisk monitorering

2019-01-02

|

Gäller för Anestesikliniken

PONV - postoperativt illamående och kräkningar

2019-04-10

|

Gäller för Anestesikliniken

Postspinal huvudvärk

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Premedicinering av vuxna inför operation

2018-11-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Preoperativ hemodynamisk optimering

2019-01-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Riktlinje för TCI

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Ventilation under anestesi med Zeus

2018-10-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Åtgärder vid långvarig operation (OPC Ane LL)

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Barnanestesi Region Kronoberg

2020-09-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Diabetes mellitus- rutiner i samband med operation (barn)

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken, Barn- och ungdomskliniken

Lokalanestetika – maxdoser barn < 12="" år="" op="">

2020-10-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Premedicinering till barn Anestesikliniken

2019-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Anestesi vid ECT-behandling

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Anestesi vid elkonvertering

2018-12-20

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

ERCP på endoskopienheten

2019-12-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Gastroskopi på endoskopienheten

2019-12-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Koloskopi på endoskopienheten

2019-12-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Sedering på endoskopienheten

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Abrasio

2020-04-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Exeres

2020-04-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Hysterektomi abdominell

2020-10-08

|

Gäller för Anestesikliniken

Kondylom

2020-04-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Konisering

2020-04-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Marsupialisation av glandula Bartholin

2020-04-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Sectio – kompetensnivå anestesiläkare

2019-09-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Sectio urakut

2018-05-07

|

Gäller för Anestesikliniken

Ablatio testis

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Amputation

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Analfistel

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Aortakirurgi - öppen

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

AV-fistel

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

AV-fistel - ligatur

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Axillobifemoral bypass

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Blåshalsincision

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Borttagning av subkutan venport

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Bröstkirurgi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Carotiskirurgi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

CDK-inläggning

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Cystoskopi

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Embolektomi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

ERCP

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

EVAR

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

EVAR - akut

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Explorativ laparoskopi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Explorativ laparotomi

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Främre resektion - öppen

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Fundoplikatio/Nissenplastik

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Gastrektomi/ventrikelresektion öppen operation

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Gastric bypass

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Gastroenteroanastomos

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Hemorrojder - Milligan

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Hydrocele, varikocele

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Hängbuksplastik

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Hög underbindning

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Ileus

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av bröstprotes

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av CRT - pacemaker

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av Hickmankateter

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av pacemaker, byte av pacemaker

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av subkutan venport

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Kolecystektomi öppen

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Ladds operation - laparoskopisk

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk cholecystektomi

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk inläggning av peritoneal dialyskateter

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk loop-ileostomi

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk nefrouretärektomi

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk sleeveresektion

2020-02-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk splenektomi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopiskt ljumskbråck-TEP

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopiskt ärrbråck, parastomalt bråck

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopiskt navelbråck, epigastricabråck

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Ljumskbråck

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Malignt melanom

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Nefrouretärektomi

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Njurresektion - robotassisterad

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Partiell penisamputation

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Pilonidalcysta och sakraldermoid

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Prostatektomi med eventuell körtelutrymning

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

PTC

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Reduktionsplastik

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Rektalprolaps

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Rutin gällande kirurgi under Covid-19-pandemin

2020-04-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Splenektomi-öppen

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Stentuppläggning rektalt

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Stominedläggning

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Stomirevision

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Tarmresektion - laparoskopisk

2020-06-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Tarmresektion - öppen

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

TEM - Transanal endoskopisk mikrokirurgi

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Thyreoidektomi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Transvesikal prostataenukleation

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Uretrotomi på grund av uretrastriktur

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Uretärkateteruppläggning inför retrograd pyelografi

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Uretäroskopi

2020-08-19

|

Gäller för Anestesikliniken

Varicer

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Vasektomi

2020-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Venös trombektomi

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Öppen nefrektomi eller njurresektion

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel enligt generella direktiv på OPE Ljungby

2019-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel enligt generella direktiv på OPE Växjö

2020-06-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar operationsenheten Ljungby

2019-09-30

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar operationsenheten Växjö

2019-07-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Akromionplastik - öppen eller artroskopisk operation

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Amputation underben, lår

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Andra operationer på fot - fotled

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Armbågsfraktur

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Artroskopi fotled

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Artroskopi handled

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Artroskopi knä

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Axelluxation sluten

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Axelprotes

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Bankart artroskopisk

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Diskbråck och spinal stenos

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Femurfraktur – märgspik, platta, extern fixation

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Fotledsfraktur

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Fraktur i hand

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Girdlestone

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Handoperation

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Humerusfraktur märgspikning eller fixation med platta

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Hälseneruptur

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Höftplastik - omhändertagande av elektiva patienter (LL)

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Höftprotesluxation - sluten reposition

2019-08-28

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Höftrevisionsprotes

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Klavikelfraktur

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Knäplastik - omhändertagande av elektiva patienter (LL)

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Knäprotes revision

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Korsbandsplastik

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Patellafraktur

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Primär höftprotes - Rapid Recovery

2018-03-08

|

Gäller för Operationsenheten ortopedi Växjö

Primär knäprotes - Rapid recovery

2018-04-12

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Radius/Ulna Fraktur

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Sträckbehandling vid femurfraktur

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Tibiaosteotomi

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Underbensfraktur med märgspikning

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Övriga knä- och benoperationer

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Övriga operationer arm ex Hohman och ulnarisneurolys

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Övriga operationer axel - Öppen

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Generell vårdplan postop Växjö

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Generell vårdplan postoperativ vård Ljungby

2019-05-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Postoperativ övervakning efter spinala opioider

2018-12-14

|

Gäller för Anestesikliniken

Urvalskriterier för dagkirurgi

2019-06-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Intensivvård

Ansvarsfördelning IVA Ljungby

2019-01-02

|

Gäller för Anestesikliniken Ljungby

Dödsfall på IVA, åtgärder

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Flytt av patienter från IVA/postop Ljungby till vårdavdelning

2020-10-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Journalföring vid IVA

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Medicinläkarens ansvar för patient på IVA (CLV)

2019-03-25

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Medicinkliniken Växjö

Ny patient på IVA CLV

2019-10-16

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Palliativ vård på IVA, Växjö och Ljungby

2020-10-15

|

Gäller för Anestesikliniken

Överflyttning från IVA till vårdavdelning

2020-05-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Överförande av patient mellan sjukhus och kliniker

2016-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Ansvarsfördelning och samarbete mellan IVA CLV och neonatalavdelningen CLV

2019-05-06

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Barn- och ungdomskliniken Växjö

Dexdor och Ketanest nasalt till barn på IVA Växjö och Ljungby

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

NIV och högflödesgrimma (HFNC, Optiflow) barn

2019-04-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Optiflow för barn

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Pediatrisk lathund inklusive WETFlAG

2020-10-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Actilysbehandling på IVA

2020-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Behandling av lungemboli IVA

2019-10-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Bukkompartment

2019-05-13

|

Gäller för Anestesikliniken

Sengstakensond Ljungby

2019-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Sengstakensond Växjö

2020-07-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Ulcusprofylax IVA

2019-03-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Artärkateter

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Artärkateter - skötselföreskrifter

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Central venkateter

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Infart i samband med CT-undersökning med kontrast, IVA Ljungby

2019-04-15

|

Gäller för Intensivvårdsavdelningen Ljungby, Röntgenenheten Ljungby

Adrenalin Anestesi

2019-03-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Cordarone® (Amiodaron)

2018-10-10

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Anestesikliniken Ljungby

Dexmedetomidin (Dexdor) vid IVA-sedering

2019-02-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Isoprenalin (Isuprel/Isoproternol/Isoprenalina)

2020-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Levosimedan (Simdax®) anestesi

2019-03-07

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel och infusionsaggregat IVA Växjö

2019-05-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar på IVA Ljungby

2020-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö

2020-02-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelshantering IVA Ljungby

2019-10-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Naloxonehydroklorid enteralt

2019-01-31

|

Gäller för Anestesikliniken

Nicardipine

2019-08-13

|

Gäller för Anestesikliniken

Nifedipin

2020-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Novoseven

2019-05-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Snabbverkande insulin på IVA CLV, LL

2020-01-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Terlipressin (Glypressin)

2020-06-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Trombosprofylax på IVA och postop anestesikliniken

2020-02-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Ansvar och arbetsfördelning

2020-10-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Ansvar och arbetsfördelning

Dialys (CRRT) - Behandlingsprincip Citrat

2019-10-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Behandlingsprincip Citrat

Dialys (CRRT) med citrat Ljungby

2020-05-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) med citrat Ljungby

Dialys (CRRT) med citrat, Växjö

2019-10-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) med citrat, Växjö

Dialys (CRRT) utan citrat, Ljungby

2020-05-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) utan citrat, Ljungby

Dialys (CRRT) utan citrat, Växjö

2020-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) utan citrat, Växjö

Registrering och definition av vårdtillfälle

2019-10-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Registrering och definition av vårdtillfälle

Buklägesvård på IVA Växjö-Ljungby

2020-06-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Lägesändring av huvud och armar - Bilaga

2020-04-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Pneumothorax

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Respiratorvård med Dräger Zeus Anestesiapparat - CLV

2020-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Respiratorvård med Dräger Zeus Anestesiapparat Ljungby

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Thoracic Vent - Tru Close, alternativ till thoraxdrän

2019-01-31

|

Gäller för Anestesikliniken

Motor Activity Assessment Scale (MAAS)

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Trauma

Under 2020 har det fattats beslut om att använda en gemensam Traumamanual för Södra Sjukvårdsregionen dvs Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg. Vi har i enlighet med detta tagit bort våra tidigare lokala riktlinjer som nu beskrivs i den gemensamma manualen. Vi har fortfarande lokala riktlinjer som avser handläggning som inte tas upp i manualen. 

Traumamanual Södra sjukvårdsregionen, öppnas i nytt fönster

Halsryggskada

2020-09-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Traumapatienter på akutmottagningen

2020-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Drunkningstillbud

2018-06-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Hängningstillbud

2020-01-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Intraosseösa infarter på röntgenavdelningarna

2020-08-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Röntgen vid trauma

2018-05-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 27 juni 2018