Barn och ungdom

BBIC - rutin för läkarundersökning

2018-02-28

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Klagomålshantering - Barn- och ungdomskliniken

2020-08-31

|

Gäller för Region Kronoberg

Rondrutin för kirurgiska barn på avdelning 11

2020-06-03

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Akuta astmabesvär hos barn - telefonrådgivning

2018-12-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Allergiska ögon- och näsbesvär- telefonrådgivning BoU

2019-03-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaöverkänslighet hos barn

2018-03-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Astmanfall hos barn - akutbehandling

2018-03-23

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Eksem - behandling för barn och ungdomar

2018-10-14

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Komjölksproteinallergi - handläggning på Barn- och ungdomskliniken

2019-06-03

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Komjölksproteinallergi - handläggning på BVC

2018-09-24

|

Gäller för Primärvårds- och rehabcentrum

Mjölkfri kost - återintroduktion av mjölk

2020-01-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Äggfri kost - återintroduktion av ägg

2020-01-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Relaterade länkar

Akut skrotum hos barn

2020-03-26

|

Gäller för Kirurgkliniken

Brännskadebad på barndagvården, kirurgkliniken

2020-01-02

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Icke palpabel testis hos pojkar

2020-04-06

|

Gäller för Kirurgkliniken

Cystisk fibros hos barn - akuta komplikationer

2020-12-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Cystisk fibros hos barn - peroral glukosbelastning

2018-11-12

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

ACTH stimulationstest för barn, kort (Synacthentest)

2018-07-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

ACTH stimulationstest för barn, utökad

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Argininstimulationstest för analys av tillväxthormonsekretion

2021-01-04

|

Gäller för Region Kronoberg, Barn- och ungdomskliniken

CAH (kongenital binjurebarkshyperplasi) terapikontroll

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Glukagontest för utvärdering av tillväxthormonsekretion

2020-11-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Kortisol och ACTH, dygnskurva

2020-06-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

LHRH-test

2018-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg, Barn- och ungdomskliniken

Pubertetshämmande behandling-provtagning

2020-06-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Testosteronbehandling vid sen pubertet - uppföljning

2018-07-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Tillväxthormonbehandling - årsprover

2018-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg

TRH och LHRH - kombinerad test

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg, Barn- och ungdomskliniken

TRH-test

2018-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg

TRH, LHRH och ACTH- kombinerad stimulationstest

2020-06-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Celiaki hos barn

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Förstoppning hos barn

2018-02-13

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Gastrostomi hos barn

2018-01-03

|

Gäller för Region Kronoberg

Gastrostomiport - skötsel av kopplingsslang vid matning med spruta eller pump

2020-03-16

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Leverbiopsi för barn

2020-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

RS-virus och annan viral bronkiolit

2016-10-12

|

Gäller för Region Kronoberg

RSV-infektion - profylax

2020-04-27

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Tuberkulos - Latent hos barn och ungdomar

2019-02-01

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Vattkoppor - handläggning på barnakuten

2018-10-01

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Perimyocardit hos barn

2018-12-21

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

UKG-undersökning av barn, akut

2021-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Actilysbehandling av ockluderad intravaskulär CVK eller SVP

2020-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Barnvaccinationer - rutin för barn- och ungdomskliniken

2018-12-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Celocurin

2021-07-06

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Dexdor - dosering till barn för sedering

2020-07-22

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Dobutamin Hameln

2021-07-06

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Generella Direktiv, Neonatalavdelning 10

2020-06-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Klonidin - dosering till barn för smärtbehandling och sedering

2020-11-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Kontroll av narkotiska preparat - avdelning 10

2020-04-30

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Läkemedeslhantering, Lokal rutin

2019-11-11

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Morfinhydroklorid

2021-07-06

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Neonatala transporter- akutläkemedel

2020-04-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Pentothal (Tiopentothal)

2021-07-06

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Perspiratio insensibilis för barn

2019-02-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Prostivas

2021-10-11

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Regitine

2021-07-21

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Ultiva

2021-07-06

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Vaminolac spoldropp

2019-12-23

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Vätskebehandling till barn

2018-05-09

|

Gäller för Akutkliniken, Anestesikliniken, Barn- och ungdomskliniken, Kirurgkliniken

Akutläkemedel till nyfödda

2020-03-23

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Arteriell blodtrycksmätning på nyfödda

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Artärnål för nyfödda

2019-09-18

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Barn i livets slutskede - omhändertagande på neo

2021-07-21

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Barnundersökning på BB

2019-09-18

|

Gäller för Region Kronoberg

BCG-vaccination - hantering i samband med barnundersökning på BB

2019-12-03

|

Gäller för Barn- och kvinnocentrum

Bröstmjölksgivare - rutin

2019-01-04

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Cirkulatorisk insufficiens/arteriell hypotension hos nyfödda

2020-04-27

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Elektrolytrubbningar under nyföddhetsperioden

2018-10-14

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Esofagusatresi - åtgärder före operation

2020-06-05

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Hypoglykemi Neonatalt

2017-12-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Hypotermi av asfyktiska barn

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Infektioner i neonatalperioden

2019-12-23

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Insure-behandling vid RDS hos nyfödda

2020-06-16

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Intuberingsläkemedel till nyfödda

2020-05-07

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Navelartärkateter

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Navelvenkateter

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Neonatal tyreotoxikos och TRAK-positiva mödrar

2019-09-18

|

Gäller för Kirurgi- kvinno- och barncentrum

Nutrition - enteral för nyfödda

2021-08-26

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Nutrition till nyfödda - lathundar

2018-02-13

|

Gäller för Region Kronoberg

Nutrition till prematurfödda barn

2018-03-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Parenteral nutrition till nyfödda

2020-04-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Percutankateter- CVK

2017-12-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Perifer venkateter-PVK

2017-12-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Persisterande ductus arteriosus (PDA) hos prematurfödda

2019-01-02

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Pneumothorax hos prematur- och nyfödda

2021-02-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Prematuritetsapné

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Respiratorvård för nyfödda

2020-06-05

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

SiPap till nyfödda

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Urinblåsekateter till nyfödd

2021-07-21

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Vaccination av prematurfödda barn

2021-04-23

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken Växjö

ADHD - handläggning och behandling inom barnhabilitering

2019-08-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Epilepsi hos barn och ungdomar

2019-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Feberkramper

2019-03-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Huvudvärk - återkommande hos barn och ungdomar

2019-08-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Infantil spasm

2019-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Sömn-EEG - Melatoninsömn

2019-12-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Feber hos immunsupprimerade barn

2018-12-21

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Handläggning, provtagning, behandling

Varicella/Herpes Zoster hos immunsupprimerade barn

2018-12-21

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

En väg in - remisshantering

2020-03-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Sömnstörningar hos barn

2020-11-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Uppmärksamma barn som närstående

2020-05-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Akut smärta hos barn

2020-05-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid MUCG och annan urinvägskateterisering

2020-11-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

DMSA-scintigrafi

2020-10-20

|

Gäller för Region Kronoberg

MAG3-undersökning/renografi för barn

2019-01-04

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

MUCG

2018-09-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Pyelonefrit

2021-10-11

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Sängvätning - handläggning och råd till barn och föräldrar

2018-11-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Urininkontinens hos barn

2018-11-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Urinvägskateter - storlek till barn

2020-12-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Fetma, barn 0-18 år

2020-10-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Övervikt och fetma, barn 0-6 år

2018-03-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 5 juni 2018