Covid-19

Användning av syrgaskoncentrator hos Covid-19 patient

2020-04-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Avlidna Covid-19

2022-01-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid -19 och HLR

2020-09-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid-19 och mödravård (barnmorskemottagning)

2020-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid-19-vaccination till allergiska patienter

2021-10-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Diagnoskodning och åtgärder vid Covid-19

2021-01-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Fysioterapi vid Covid-19

2020-11-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Handläggning av COVID-19 i Region Kronoberg

2020-11-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Nutritionsbehandling för patienter med Covid-19

2020-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering/stöd efter Covid-19 i Region Kronoberg

2020-08-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Uppföljning covid-19

2020-06-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Checklista för screening för covid-19 innan operation

2021-03-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid-19 handläggning på Akutmottagningarna

2020-08-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Elektiv operation efter genomgången Covid-19 infektion

2021-04-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin gällande endoskopisk verksamhet under Covid-19 pandemin

2021-03-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin gällande kirurgi under Covid-19-pandemin

2021-03-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Trombosprofylax vid Covid -19 i samband med graviditet

2022-06-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Psykiatri

Tvångsvård och Covid-19

2020-08-24

Medicinsk riktlinje

Användning av syrgaskoncentrator hos Covid-19 patient

2020-04-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Blodförtunnande vid Covid 19 - vaccination

2021-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Buklägesvård på IVA Växjö-Ljungby

2020-06-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Checklista för screening för covid-19 innan operation

2021-03-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid -19 och HLR

2020-09-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid-19 handläggning på Akutmottagningarna

2020-08-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid-19 handläggning på IVA

2021-05-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid-19 och mödravård (barnmorskemottagning)

2020-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Covid-19-vaccination till allergiska patienter

2021-10-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Diagnoskodning och åtgärder vid Covid-19

2021-01-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Elektiv operation efter genomgången Covid-19 infektion

2021-04-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Fysioterapi vid Covid-19

2020-11-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Handläggning av COVID-19 i Region Kronoberg

2020-11-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Information till gravida under rådande Covid-19-pandemi

2021-06-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Intubation av patient med misstänkt/verifierad Covid-19

2020-04-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Lägesändring av huvud och armar - Bilaga

2020-04-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Nutritionsbehandling för patienter med Covid-19

2020-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering/stöd efter Covid-19 i Region Kronoberg

2020-08-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Respiratorvård med Dräger Zeus Anestesiapparat - CLV

2020-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Respiratorvård med Dräger Zeus Anestesiapparat Ljungby

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin gällande endoskopisk verksamhet under Covid-19 pandemin

2021-03-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin gällande kirurgi under Covid-19-pandemin

2021-03-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Sekundärtransport av covidpatienter med helikopter

2020-07-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Triagering och prioritering på IVA i samband med Covid -19

2020-04-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Trombosprofylax vid Covid -19 i primärvård

2020-05-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Trombosprofylax vid Covid -19 i samband med graviditet

2022-06-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Uppföljning covid-19

2020-06-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Utredning och rehabilitering i primärvården vid postcovid

2021-11-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 19 december 2022