Coronavirus, covid-19

Region Kronoberg följer utvecklingen av coronaviruset och vidtar åtgärder som bedöms som relevanta.

Informationsingångar

Information för intern personal och privata vårdgivare, intern länk

Smittskyddsblad patientinformation kopplade till covid-19

Smittskyddsblad vårdpersonal kopplade till covid-19

Medicinska riktlinjer kopplade till covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer (klicka på C-E för riktlinjer kopplat till covid-19)

Svar på personalprover

Vid positivt provsvar blir du kontaktad via telefon av läkare eller sjuksköterska på infektionskliniken inom ett till två dygn.

Du hittar ditt provsvar i din journal på 1177.se:

  • Logga in på 1177.se med e-legitimation.
    E-tjänster 1177.se
  • Välj Journaltjänster under Övriga tjänster på startsidan, välj Journalen.
  • Klicka på Visa alla uppgifter. Svaret visas under rubriken Provsvar.

Har du inte e-legitimation? 

  • Skriv in denna adress i din webbläsare:  https://provsvar1177.regionkronoberg.se/corona
  • Fyll i koden i fältet ”Din kod” – var noga med att skriva rätt kod. Klicka på ”Visa svar”.

Informationsmaterial

Allt informationsmaterial för intern personal och privata vårdgivare inom vårdvalet finns på intranätet:

Informationsmaterial, intranät, öppnas i nytt fönster

Just nu pågår kampanjen #sverigesplanastekurva för att påminna våra invånare om att coronapandemin inte är över och att vi måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

På regionkronoberg.se finns en kampanjsida, där du hittar mer information om kampanjen och kan läsa om några av våra insatser. 

Här finns också affischer och avståndsmarkörer som du själv kan skriva ut och sätta upp på din arbetsplats och andra lämpliga ställen. 

Kampanjsida, regionkronoberg.se

Används i kommunikation med patienter, anhöriga och allmänhet. 

Affischen finns på följande språk: arabiska, dari, engelska, finska, franska, kinesiska, kurmanji, meänkieli, nordsamiska, pashto, persiska/farsi, polska, romani kelderash, somaliska, sorani, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

folkhalsomyndigheten.se

En detaljerad guide som visar hur man desinfekterar händerna. Lämplig att sätta upp vid flaska för handdesinfektion. 

folkhalsomyndigheten.se

Bildstöd

Enkel information om vad coronaviruset är, hur det smittar, vilka symtom som finns, vad man ska göra om man blir sjuk samt hygienråd

Bildstöd, vgregion.se, öppnas i nytt fönster

Bildstöd, pdf, öppnas i nytt fönster

Lättläst information

Lättläst information om coronaviruset, 8sidor.se, öppnas i nytt fönster

Instruktioner

Nyheter

Nu öppnar tidsbokningen för personer som får stöd enligt LSS

8 mars 2021

Ytterligare en grupp välkomnas nu att boka tid för vaccination mot covid-19. Det är personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LS...

Lägesrapport: Nu är vi igång med fas 2 av vaccinationen

5 mars 2021

I veckan öppnade anmälningen till vaccinationen för personer födda 1941 eller tidigare och de första har hunnit få sin första dos. Nationellt ser flera regioner tecken på en tredje våg, men i Kronober...

Klart med upphandling av externa vaccinatörer

5 mars 2021

Upphandlingen av externa utförare inför vaccinationen i fas 4, det vill säga den breda allmänheten, är nu klar. Tre aktörer har svarat upp mot kraven och tilldelas uppdraget.

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Senast uppdaterad: 5 mars 2021