Coronavirus, covid-19

Region Kronoberg följer utvecklingen av coronaviruset och vidtar åtgärder som bedöms som relevanta.

Informationsingångar

Information för intern personal och privata vårdgivare, intern länk

Smittskyddsblad patientinformation kopplade till covid-19

Smittskyddsblad vårdpersonal kopplade till covid-19

Medicinska riktlinjer kopplade till covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer (klicka på C-E för riktlinjer kopplat till covid-19)

Information om vaccination av privata vårdgivare och personal inom LSS och äldreomsorgen

Svar på personalprover

Vid positivt provsvar blir du kontaktad via telefon av läkare eller sjuksköterska på infektionskliniken inom ett till två dygn.

Du hittar ditt provsvar i din journal på 1177.se:

  • Logga in på 1177.se med e-legitimation.
    E-tjänster 1177.se
  • Välj Journaltjänster under Övriga tjänster på startsidan, välj Journalen.
  • Klicka på Visa alla uppgifter. Svaret visas under rubriken Provsvar.

Har du inte e-legitimation? 

  • Skriv in denna adress i din webbläsare:  https://provsvar1177.regionkronoberg.se/corona
  • Fyll i koden i fältet ”Din kod” – var noga med att skriva rätt kod. Klicka på ”Visa svar”.

Informationsmaterial

Allt informationsmaterial för intern personal och privata vårdgivare inom vårdvalet finns på intranätet:

Informationsmaterial, intranät, öppnas i nytt fönster

Just nu pågår kampanjen #sverigesplanastekurva för att påminna våra invånare om att coronapandemin inte är över och att vi måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

På regionkronoberg.se finns en kampanjsida, där du hittar mer information om kampanjen och kan läsa om några av våra insatser. 

Här finns också affischer och avståndsmarkörer som du själv kan skriva ut och sätta upp på din arbetsplats och andra lämpliga ställen. 

Kampanjsida, regionkronoberg.se

Används i kommunikation med patienter, anhöriga och allmänhet. 

Affischen finns på följande språk: arabiska, dari, engelska, finska, franska, kinesiska, kurmanji, meänkieli, nordsamiska, pashto, persiska/farsi, polska, romani kelderash, somaliska, sorani, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

folkhalsomyndigheten.se

En detaljerad guide som visar hur man desinfekterar händerna. Lämplig att sätta upp vid flaska för handdesinfektion. 

folkhalsomyndigheten.se

Bildstöd

Enkel information om vad coronaviruset är, hur det smittar, vilka symtom som finns, vad man ska göra om man blir sjuk samt hygienråd

Bildstöd, vgregion.se, öppnas i nytt fönster

Bildstöd, pdf, öppnas i nytt fönster

Lättläst information

Lättläst information om coronaviruset, 8sidor.se, öppnas i nytt fönster

Instruktioner

Vårdhygienisk rutin vaccination, pdf, öppnas i nytt fönster

Ordinationsrätt för Covid-19-vaccin, pdf, öppnas i nytt fönster

Lagerjournal, pdf, öppnas i nytt fönster

Kvittenslista utlämning, pdf, öppnas i nytt fönster

Användarstöd - registrera vaccination

Information till patienter: Vaccination mot covid-19 och blodförtunnande medicin, pdf, öppnas i nytt fönster

Utbildningsfilmer

Film: Information om coronavirus och vaccin Comirnaty Pfizer, youtube, öppnas i nytt fönster

Film: Covid 19 vaccin AstraZeneca, youtube, öppnas i nytt fönster

Film: webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19 för ordinatörer, öppnas i nytt fönster

Planer

Utbildningsplan för personal som ska vaccinera, pdf, öppnas i nytt fönster

Nationell plan för vaccination Covid-19, pdf, öppnas i nytt fönster

Regional plan Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vaccinationer mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Rutiner och riktlinjer

Hanteringsrutin covidvaccin (Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Janssen), pdf, öppnas i nytt fönster

Rutin för beställning och distribution av material till vaccinationer, word, öppnas i nytt fönster

Covid-19-vaccination till allergiska patienter, medicinsk riktlinje, pdf, öppnas i nytt fönster

Rapportering av avsteg från prioriteringsordning vaccination Covid-19, docx, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Möjlighet till Covid-19 Vaccination vid besök på vårdcentral av annan orsak, pdf, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Covid-19 vaccination med mRNA vaccin till gravida med riskfaktorer, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar till vaccin Comirnaty Pfizer, pfd, öppnas i nytt fönster

Förbrukningsartiklar till vaccin Moderna, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbrukningsartiklar till vaccin Vaxzevria, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbrukningsartiklar till vaccin Janssen, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyheter

Lägesrapport: Var försiktiga i midsommar!

24 juni 2021

Kronoberg har haft en långsammare minskning av antal fall än flertalet andra regioner. Smittspridningen ser nu ut att fortsätta minska trots deltavarianten. Faran är dock inte över eftersom deltavaria...

Lägesrapport: regionen lämnar stabsläget

18 juni 2021

Färre personer behöver vård för covid-19 och regionen har beslutat att lämna stabsläget. Smittspridningen minskar långsamt i länet, men det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna. Vaccinatio...

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

16 juni 2021

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hush...

Hälften av kronobergarna vaccinerade mot covid-19

14 juni 2021

Över 50 procent av den vuxna befolkningen i Kronoberg har nu fått sin första dos vaccin mot covid-19. 30 procent av den vuxna befolkningen har fått två doser.

Senast uppdaterad: 21 april 2021