Coronavirus, covid-19

Region Kronoberg följer utvecklingen av coronaviruset och vidtar åtgärder som bedöms som relevanta.

Informationsingångar

Information för intern personal och privata vårdgivare, intern länk

Smittskyddsblad kopplade till covid-19

Medicinska riktlinjer kopplade till covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer (klicka på C-E för riktlinjer kopplat till covid-19)

Svar på personalprover

Svar på personalprover av covid-19 får du via länken nedan. Vid positivt provsvar blir du dessutom kontaktad per telefon av läkare eller sjuksköterska på infektionskliniken inom ett till två dygn.

Obs! Det är mycket viktigt att inte ringa mikrobiologen eller infektionskliniken för att fråga om provsvar! De har hög arbetsbelastning och har inte möjlighet att ge svar per telefon.  

Här fyller du i din kod för att se ditt provsvar, öppnas i nytt fönster

Skyddsmaterial

Region Kronoberg följer socialstyrelsens rekommendationer när det gäller skyddsmaterial. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in underlag från länets kommuner, bedöma läget och fördela resurser mellan kommunerna. Region Kronoberg arbetar även internt med att säkra inköp och leveranser. När det är möjligt delar regionen med sig av material till andra vårdgivare.

Alla uppmanas att vara återhållsamma vid användning av material, framförallt skydds- och provtagningsmaterial.

Informationsmaterial

Allt informationsmaterial för intern personal och privata vårdgivare inom vårdvalet finns på intranätet:

Informationsmaterial, intranät, öppnas i nytt fönster

Just nu pågår kampanjen #sverigesplanastekurva för att påminna våra invånare om att coronapandemin inte är över och att vi måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

På regionkronoberg.se finns en kampanjsida, där du hittar mer information om kampanjen och kan läsa om några av våra insatser. 

Här finns också affischer och avståndsmarkörer som du själv kan skriva ut och sätta upp på din arbetsplats och andra lämpliga ställen. 

Kampanjsida, regionkronoberg.se

Används i kommunikation med patienter, anhöriga och allmänhet. Affischen finns på följande språk: svenska, arabiska, dari, engelska, nordkurdiska/kurmanji, pashto, persiska/farsi, somaliska, tigrinja.

folkhalsomyndigheten.se

En detaljerad guide som visar hur man desinfekterar händerna. Lämplig att sätta upp vid flaska för handdesinfektion. 

folkhalsomyndigheten.se

Bildstöd

Enkel information om vad Corona-viruset är, hur det smittar, vilka symtom som finns, vad man ska göra om man blir sjuk samt hygienråd

Bildstöd, vgregion.se, öppnas i nytt fönster

Bildstöd, pdf, öppnas i nytt fönster

Lättläst information

Lättläst information om coronaviruset, 8sidor.se, öppnas i nytt fönster

Nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

25 juni 2020

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig munt...

Senast uppdaterad: 26 maj 2020