Primärvården stärker den medicinska kompetensen i ledningen

13 oktober 2022

Arbetet med nära vård tar fart. Flera initiativ pågår för att ta vården närmare kronobergaren och inom verksamhetsområdet primärvård, rehab och psykiatri (PPR) stärker man nu den medicinska kompetense...

Fokus på demokrati och utveckling av lokalsamhällen i nytänkande utbildning

12 oktober 2022

Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Leader Linné bjuder in till en utbildning i medskapande ledarskap enligt det internationella konceptet ”Art of hosting”.

Elin representerar patienten i omställningen till Nära vård

7 oktober 2022

När vården ska ställa om och tänka nytt har Region Kronoberg anställt en verksamhetsutvecklare med stor kunskap av den levda erfarenheten som ska ingå i programledningen för Nära vård. Elin Cederbrant...

Psykiatriambulans testas i länet

6 oktober 2022

Med start den 3 oktober åker så kallad psykiatriambulans ut på vissa larm i länet. I ambulansen finns en ambulanssjuksköterska och en psykiatriresurs.

Missa inte Utmanardagen 2022!

5 oktober 2022

Den 11 november bjuder Verklighetslabbet in till en dag för utforska vad välfärd är, borde vara och hur vi kan jobba tillsammans för att komma dit. Det bjuds på inspirerande föreläsningar, teater och...

Vilken service behövs på landsbygden i Kronoberg?

4 oktober 2022

Från och med idag fram till den 26 oktober är det möjligt för privatpersoner, föreningar och företag att lämna synpunkter till Region Kronobergs nya serviceprogram. Programmet avgör hur det regionala...

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Europeiska Socialfondens regionala handlingsplan 2022-2027 godkänd – nu går det att söka om projektmedel!

19 september 2022

En stor del av det regionala utvecklingskapitalet i de fyra länen i Småland och Öarna består av Europeiska Socialfonden, ESF+. Det handlar om totalt sett 402 miljoner kronor fram till 2027.