Fler nyheter
Pojke och flicka står hand i hand i en trappa.

8 mars 2022

Viktigt jämställdhetsarbete gentemot patienter i Region Kronoberg

Finns det skillnader i vårdkvalitet för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar som söker vård i Region Kronoberg? Den frågan kommer att få svar när Region Kronoberg nu påbörjat ett arbete med att jämställdhetsintegrera verksamheten.

Region Kronoberg deltar just nu i ett modellkoncept för jämställdhet som arrangeras av SKR. Syftet är att få in ett jämställdhetsperspektiv i styrning, ledning och uppföljningsprocesser.

Det är viktigt att vi börjar titta på detta. Tidigare har vi mest jobbat utifrån ett jämställdhetsperspektiv gentemot våra anställda, till exempel vad gäller löner och befattningar. Nu vill vi integrera perspektivet även gentemot våra patienter, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande. 

Nu har en handlingsplan blivit godkänd, vilket är ett stort steg framåt för att uppfylla syftet med arbetet, att integrera ett jämställdhetsperspektiv i styrning, ledning och uppföljning. Nästa steg är utbildningar som är inbokade under våren för politiker, chefer och nyckelpersoner, säger Rebecca Eliasson, jämställdhetsstrateg i Region Kronoberg.

Utbildningsinsatserna kommer bli viktiga för att nå handlingsplanens mål, bland annat att uppfylla de första stegen i SKR:s checklista för jämställdhetsintegrering.

Exempelvis inkluderar checklistan att den politiska ledningen efterfrågar resultat från jämställdhetsarbetet, och att ett jämställdhetsperspektiv är synligt i hela styrkedjan. Därför är det särskilt roligt att politiker och chefer efterfrågat de här utbildningarna, säger Rebecca Eliasson.

Arbetet framåt kommer även handla om att inhämta statistik för att se hur jämställd vården egentligen är i regionen.

Det finns en del forskning som visar att överlevnad och behandlingsresultat är olika beroende på kön, men det är på nationell nivå. Det är viktigt att vi erbjuder samma vårdkvalitet till alla invånare, och ett första steg är att ta fram en bild av hur det ser ut i regionen i dag, säger Mikael Johansson.

SKR: Modellkoncept för jämställdhet, öppnas i nytt fönster

SKR:s checklista för jämställdhetsintegrering, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...