Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Återbrukat tegel i uppförandet av bussdepå

11 juli 2022

Region Kronoberg ska uppföra en ny elbussdepå i Växjö med plats för 60 elbussar. På Norrängen, där den nya depån ska uppföras, fanns sedan tidigare en stor tegelbyggnad som behövde rivas. Då teglet va...

Upptäck Kronoberg med Knut Knutson

8 juli 2022

Antikvitetsexperten Knut Knutson växte upp i Sandsbro norr om Växjö, där hans far Allan Knutson drev lanthandel. Nu tipsar Knut om några av sina favoritställen i kampanjen ”hemma i Småland”.

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Hunden Sandy har fått anställning i Region Kronoberg

6 juli 2022

Sandy arbetar som terapihund på ungdomsmottagningen i Växjö.

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.