Visa alla nyheter

8 oktober 2021

Rättspsykiatrisk forskning förstärks med 15 miljoner

Forskningsprogrammet FORevidence har fått ytterligare anslag på 15 miljoner kronor från myndigheten Forte. Det är därmed det mest omfattande forskningsprogrammet någonsin inom svensk rättspsykiatri.

Forskningsprogrammet FORevidence bedrivs vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö i samarbete med Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet samt ett flertal andra rättspsykiatriska vårdverksamheter i Sverige. Syftet med forskningsprogrammet är att stärka evidensbasen för svensk rättspsykiatri, något man nu alltså har tilldelats ytterligare medel för. Forskningsprogrammet har därmed tilldelats totalt 30 miljoner över sex års tid (2018–2023), vilket är det mest omfattande forskningsprogrammet någonsin inom svensk rättspsykiatri.

Genom denna satsning har vi reella möjligheter att göra skillnad i vårdvardagen för såväl patienter, närstående som personal. Vi kan också se att de satsningar som görs på regional forskning utgör en viktig bas för att nationella forskningsprogram av denna omfattning ska kunna bli möjliga. Vi gläds men är samtidigt väldigt ödmjuka för det ansvar som denna satsning innebär, säger Märta Wallinius, docent och enhetschef för forskningsverksamheten på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och programansvarig för FORevidence.

Pengarna kommer från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, som är en statlig myndighet som främjar och stöder forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Vi är oerhört tacksamma för att Forte visar oss fortsatt förtroende för att utveckla evidensbasen för vård av en mycket sårbar patientgrupp. Vi kan redan nu se effekter i form av ökad samverkan med intresse- och brukarföreningar och rättspsykiatriska verksamheter över landet, vilket är viktiga förutsättningar för en ökad evidensbas för svensk rättspsykiatri, säger Märta Wallinius.

Forskningsanslaget från Forte är ett kvitto på att rättspsykiatrin i Växjö håller högsta nivå vetenskapligt. Det är bra för patienterna men det ger också dragkraft för tillväxten i hela regionen att vi har en verksamhet som bedriver forskning på den nivån. Vi har anledning att vara stolta över detta, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

Märta är verksam som enhetschef och leg. psykolog vid Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Märta är docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Institutionen för klini...

Roland Gustbée (M)

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...