Fler nyheter

8 oktober 2021

Rättspsykiatrisk forskning förstärks med 15 miljoner

Forskningsprogrammet FORevidence har fått ytterligare anslag på 15 miljoner kronor från myndigheten Forte. Det är därmed det mest omfattande forskningsprogrammet någonsin inom svensk rättspsykiatri.

Forskningsprogrammet FORevidence bedrivs vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö i samarbete med Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet samt ett flertal andra rättspsykiatriska vårdverksamheter i Sverige. Syftet med forskningsprogrammet är att stärka evidensbasen för svensk rättspsykiatri, något man nu alltså har tilldelats ytterligare medel för. Forskningsprogrammet har därmed tilldelats totalt 30 miljoner över sex års tid (2018–2023), vilket är det mest omfattande forskningsprogrammet någonsin inom svensk rättspsykiatri.

Genom denna satsning har vi reella möjligheter att göra skillnad i vårdvardagen för såväl patienter, närstående som personal. Vi kan också se att de satsningar som görs på regional forskning utgör en viktig bas för att nationella forskningsprogram av denna omfattning ska kunna bli möjliga. Vi gläds men är samtidigt väldigt ödmjuka för det ansvar som denna satsning innebär, säger Märta Wallinius, docent och enhetschef för forskningsverksamheten på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och programansvarig för FORevidence.

Pengarna kommer från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, som är en statlig myndighet som främjar och stöder forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Vi är oerhört tacksamma för att Forte visar oss fortsatt förtroende för att utveckla evidensbasen för vård av en mycket sårbar patientgrupp. Vi kan redan nu se effekter i form av ökad samverkan med intresse- och brukarföreningar och rättspsykiatriska verksamheter över landet, vilket är viktiga förutsättningar för en ökad evidensbas för svensk rättspsykiatri, säger Märta Wallinius.

Forskningsanslaget från Forte är ett kvitto på att rättspsykiatrin i Växjö håller högsta nivå vetenskapligt. Det är bra för patienterna men det ger också dragkraft för tillväxten i hela regionen att vi har en verksamhet som bedriver forskning på den nivån. Vi har anledning att vara stolta över detta, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33
Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Nya magnetkameror – en investering i framtidens vårdverktyg

19 oktober 2021

Två nya magnetkameror har flyttat in på Växjö lasarett. De nya kamerorna har bättre bildkvalitet och bidrar till ett enklare arbetsflöde.

Lägesrapport: Milstolpe nådd – 80 procent är fullvaccinerade

15 oktober 2021

80,5 procent av länets vuxna befolkning har nu fått två doser vaccin mot covid-19. 85,1 procent har fått en dos. ”Två milstolpar är nådda”, säger vaccinsamordnare Lena Andersson Nazzal.

Jourverksamheten på länets sjukhus ses över

15 oktober 2021

Jourverksamheten ses över för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för länets båda sjukhus. Tidigare i vår genomfördes en jouröversyn på Centrallasarettet Växjö, nu gör samma sak på Lasarettet Lju...

Klartecken för Bymässa 2030

12 oktober 2021

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt h...