Fler nyheter

8 oktober 2021

Rättspsykiatrisk forskning förstärks med 15 miljoner

Forskningsprogrammet FORevidence har fått ytterligare anslag på 15 miljoner kronor från myndigheten Forte. Det är därmed det mest omfattande forskningsprogrammet någonsin inom svensk rättspsykiatri.

Forskningsprogrammet FORevidence bedrivs vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö i samarbete med Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet samt ett flertal andra rättspsykiatriska vårdverksamheter i Sverige. Syftet med forskningsprogrammet är att stärka evidensbasen för svensk rättspsykiatri, något man nu alltså har tilldelats ytterligare medel för. Forskningsprogrammet har därmed tilldelats totalt 30 miljoner över sex års tid (2018–2023), vilket är det mest omfattande forskningsprogrammet någonsin inom svensk rättspsykiatri.

Genom denna satsning har vi reella möjligheter att göra skillnad i vårdvardagen för såväl patienter, närstående som personal. Vi kan också se att de satsningar som görs på regional forskning utgör en viktig bas för att nationella forskningsprogram av denna omfattning ska kunna bli möjliga. Vi gläds men är samtidigt väldigt ödmjuka för det ansvar som denna satsning innebär, säger Märta Wallinius, docent och enhetschef för forskningsverksamheten på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och programansvarig för FORevidence.

Pengarna kommer från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, som är en statlig myndighet som främjar och stöder forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Vi är oerhört tacksamma för att Forte visar oss fortsatt förtroende för att utveckla evidensbasen för vård av en mycket sårbar patientgrupp. Vi kan redan nu se effekter i form av ökad samverkan med intresse- och brukarföreningar och rättspsykiatriska verksamheter över landet, vilket är viktiga förutsättningar för en ökad evidensbas för svensk rättspsykiatri, säger Märta Wallinius.

Forskningsanslaget från Forte är ett kvitto på att rättspsykiatrin i Växjö håller högsta nivå vetenskapligt. Det är bra för patienterna men det ger också dragkraft för tillväxten i hela regionen att vi har en verksamhet som bedriver forskning på den nivån. Vi har anledning att vara stolta över detta, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

Märta är verksam som enhetschef och leg. psykolog vid Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Märta är docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Institutionen för klini...

Roland Gustbée (M)

Relaterade nyheter

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering....

Självskadebeteende vanligare än väntat bland rättspsykiatriska patienter

31 augusti 2022

Mer än två tredjedelar av rättspsykiatriska patienter har någon gång skadat sig själva eller försökt begå suicid, visar ny forskning. Risken för självskadebeteende ökar om personen haft traumatiska up...

Felaktigt vaccinationsutskick till invånare

30 augusti 2022

Tyvärr blev det fel när Region Kronoberg skickade ut ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 till personer som tillhör riskgrupp och har så kallad immunbrist. 1 300 personer har fått breve...

”Tänk rehab” har lett till nominering till Årets fysioterapeut

26 augusti 2022

Fanny Simonsson på lasarettsrehab i Växjö har blivit nominerad till Årets fysioterapeut för sitt arbete med tidig rehabilitering som en naturlig del av sjukhusvistelsen. Målet med ”tänk rehab” är blan...

Dags för höstens vaccination mot covid-19

24 augusti 2022

I veckan skickas det ut brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19 till invånare över 80 år samt riskgrupper. Den 1 september påbörjar Region Kronoberg höstens vaccination som ge...