Fler nyheter

12 oktober 2021

Klartecken för Bymässa 2030

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt hållbar för utvecklingen av länets orter och landsbygder.

Bymässa 2030 är en gemensam satsning där regionen och länets kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten.

Bymässa är koncept som handlar om att öka boendeattraktiviteten i våra samhällen och byar, utifrån både byggnadsmässiga och kulturgeografiska perspektiv, samtidigt som tanken är att använda ”kronobergska” material såsom glas och trä i kombination med design, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Fokusskifte – från byggnad till by

Till skillnad mot traditionella bomässor är inte enbart byggnaderna i centrum för satsningen. Bymässa 2030 fokuserar brett på vardagslivet och livsmiljön. Samhällsutvecklingsmässan tar sig an lokalt avgörande och nationellt relevanta utmaningar gällande strategisk ortsutveckling, attraktiva livsmiljöer och metoder för samskapande. Genom att utgå från varje plats unika förutsättningar och behov, och genom att en mängd aktörer bjuds in till medskapande, ska Bymässa 2030 öka kunskapen om långsiktigt hållbar utveckling utanför storstaden.

Dagens samhällsplanering med ett enkelriktat fokus på stadens utveckling behöver utmanas. Vi behöver utforska framtidens hållbara och goda liv utanför storstaden. Inte istället för, utan som ett komplement, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.

Förslaget är att bymässan genomförs i två omgångar under tiden fram till 2030 och att den sker på olika platser runtomkring i länet. Varje omgång omfattar ett antal olika delprojekt som tillsammans skapar en intressant helhet.

Regionen startar nu en första version av mässorganisationen och ansöker om statligt stöd och/eller annan finansiering av Bymässa 2030.

Gemensam satsning för ökad boendeattraktivitet

Bakgrunden till arbetet med Bymässa 2030 är de utmaningar som vi ser i Kronoberg. Trots många attraktiva arbetstillfällen, en hög innovations- och digitaliseringsgrad och ett rikt kulturliv så har länet låg boendeattraktivitet och näringslivet saknar kompetens för att kunna växa. Samtidigt är det bostadsbrist i de flesta av våra kommuner.

Boendeattraktivitet är inte synonymt med attraktiva bostäder, utan hänger samman med en mängd faktorer som sammantaget formar livsmiljön. Insatser för att höja boendeattraktiviteten kräver därför ett mer holistiskt perspektiv på boendemiljön. Bymässa 2030 ska fungera som en plattform för ett brett spektrum av aktörer under ledning av Region Kronoberg och mässorganisationen. Tillsammans ska vi hitta lösningar som kan öka boendeattraktiviteten och i förlängningen också öka privata byggaktörers investeringsvilja.

Bymässa 2030 resulterar i en vandringsutställning som bjuder in besökare från när och fjärran till Kronobergs byar, och låter besökarna delta i berättelsen om platsens historia och framtid. Satsningen är ett sätt att möta önskan om det enkla livet i glesbygdsmiljö, och göra det utifrån byarnas och de mindre samhällenas förutsättningar snarare än med den urbana normens metoder.

Rapport inriktning och ramverk Bymässa 2030, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Bymässa 2030

Relaterade nyheter

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

"Småland är fantastiskt"

20 juli 2022

Sommar, sommar och sol. Och vad slår väl den svenska sommaren? Under pandemin lärde vi oss om hemester och staycation. Att utforska och uppleva på nära håll. Flera av oss som arbetar med destinationsu...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

BY2030 till Almedalsveckan – lyfter livsmiljöer utanför städer

1 juli 2022

4 juli deltar Region Kronoberg, genom projektet och samhällsutvecklingsmässan BY2030, på Almedalen i Visby. Projektet kommer att finnas med i Smart Housing Smålands heldagsevent, under programpunkten...

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.