Fler nyheter

12 oktober 2021

Klartecken för Bymässa 2030

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt hållbar för utvecklingen av länets orter och landsbygder.

Bymässa 2030 är en gemensam satsning där regionen och länets kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten.

Bymässa är koncept som handlar om att öka boendeattraktiviteten i våra samhällen och byar, utifrån både byggnadsmässiga och kulturgeografiska perspektiv, samtidigt som tanken är att använda ”kronobergska” material såsom glas och trä i kombination med design, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Fokusskifte – från byggnad till by

Till skillnad mot traditionella bomässor är inte enbart byggnaderna i centrum för satsningen. Bymässa 2030 fokuserar brett på vardagslivet och livsmiljön. Samhällsutvecklingsmässan tar sig an lokalt avgörande och nationellt relevanta utmaningar gällande strategisk ortsutveckling, attraktiva livsmiljöer och metoder för samskapande. Genom att utgå från varje plats unika förutsättningar och behov, och genom att en mängd aktörer bjuds in till medskapande, ska Bymässa 2030 öka kunskapen om långsiktigt hållbar utveckling utanför storstaden.

Dagens samhällsplanering med ett enkelriktat fokus på stadens utveckling behöver utmanas. Vi behöver utforska framtidens hållbara och goda liv utanför storstaden. Inte istället för, utan som ett komplement, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.

Förslaget är att bymässan genomförs i två omgångar under tiden fram till 2030 och att den sker på olika platser runtomkring i länet. Varje omgång omfattar ett antal olika delprojekt som tillsammans skapar en intressant helhet.

Regionen startar nu en första version av mässorganisationen och ansöker om statligt stöd och/eller annan finansiering av Bymässa 2030.

Gemensam satsning för ökad boendeattraktivitet

Bakgrunden till arbetet med Bymässa 2030 är de utmaningar som vi ser i Kronoberg. Trots många attraktiva arbetstillfällen, en hög innovations- och digitaliseringsgrad och ett rikt kulturliv så har länet låg boendeattraktivitet och näringslivet saknar kompetens för att kunna växa. Samtidigt är det bostadsbrist i de flesta av våra kommuner.

Boendeattraktivitet är inte synonymt med attraktiva bostäder, utan hänger samman med en mängd faktorer som sammantaget formar livsmiljön. Insatser för att höja boendeattraktiviteten kräver därför ett mer holistiskt perspektiv på boendemiljön. Bymässa 2030 ska fungera som en plattform för ett brett spektrum av aktörer under ledning av Region Kronoberg och mässorganisationen. Tillsammans ska vi hitta lösningar som kan öka boendeattraktiviteten och i förlängningen också öka privata byggaktörers investeringsvilja.

Bymässa 2030 resulterar i en vandringsutställning som bjuder in besökare från när och fjärran till Kronobergs byar, och låter besökarna delta i berättelsen om platsens historia och framtid. Satsningen är ett sätt att möta önskan om det enkla livet i glesbygdsmiljö, och göra det utifrån byarnas och de mindre samhällenas förutsättningar snarare än med den urbana normens metoder.

Rapport inriktning och ramverk Bymässa 2030, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ytterligare en fördubbling av antalet fall av covid-19

21 januari 2022

För tredje veckan i rad blev det förra veckan ungefär en fördubbling av antalet fall av covid-19 i länet, från över 2 000 till närmare 4 000 fall.

Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom hälso- och sjukvården

21 januari 2022

Region Blekinge och Region Kronoberg är överens om att fortsätta samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller även thoraxkirurgisk sjukvård och högspecialiserad hjärtsjukvård.

Personer som inte kan arbeta hemifrån samt skolelever provtas i länet

21 januari 2022

Region Kronoberg pausade tidigare i veckan all PCR-provtagning av allmänheten. På måndag återupptas provtagningen igen enligt Folkhälsomyndighetens nya prioritering.

Sök Region Kronobergs kulturstipendium

21 januari 2022

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendium. Sista ansökningsdag är 1 april 2022.