Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Alliansen beredda att fortsätta styra i Region Kronoberg

19 oktober 2022

Allianspartierna – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna – har meddelat att de är redo att fortsätta styra Region Kronoberg i minoritet de kommande fyra åren. Tillsammans samla...

Ett första spadtag för parkeringsdäcket vid Lasarettet Ljungby

19 oktober 2022

Tisdagen den 18 oktober firades det första spadtaget för parkeringsdäcket vid Lasarettet Ljungby. Däcket ska innehålla cirka 270 parkeringsplatser och beräknas stå klart vid årsskiftet 2023/2024.

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

19 oktober 2022

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.

William får vård i hemmet: ”Det gör all skillnad för oss”

18 oktober 2022

När William blev sjuk i leukemi blev familjen erbjuden att få delar av behandling och provtagning hemma. Satsningen som är en del av nära vård kallas för BUSIH. Det står för barn- och ungdomssjukvård...

Nytt träningskoncept för patienter inom specialistpsykiatrin

17 oktober 2022

Psykiatrin startar upp träningsgrupper för patienter. Tolv anställda har utbildats till träningsledare och erbjuder patienterna fysisk träning i löpargrupp och cirkelträning.

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

14 oktober 2022

När hälsan blir nedsatt eller försämras är det viktigt att få stöd och uppmuntran att äta hållbart och hälsosamt.