Kalender vårdgivare

sep 21

Visning av upphandlat sortiment - tippbrädor och hygien

Tid: 09:00 - 12:30

Plats: Hjälpmedelscentralen, Älgvägen 13, Växjö

Visningen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter på barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen, barnkliniken samt länets kommuner.

sep 22

webSesamutbildning

Tid: 08:30 - 11:30

Plats: Centrumbyggnaden Sigfridsområdet Växjö, datasal Frigg

Utbildningen vänder sig till förskrivare inom Region Kronoberg.

sep 22

Förskrivarutbildning - lokala rutiner och sortiment

Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Vuxenhabiliteringen, JF Liedholms väg, Sigfridsområdet Växjö, Sal Göken

Obligatorisk utbildning som vänder sig till alla förskrivare inom Region Kronoberg som förskriver hjälpmedel från hjälpmedelscentralens sortiment.

okt 06

Positionering i liggande med hjälp av positioneringskuddar

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Älgvägen 13, Växjö

Utbildningen vänder sig till fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter på barn- och ungdomshabiliteringen samt barnkliniken.