Kalender

sep 23

QlikView - Grundutbildning

Tid: 13:00 - 14:00

Plats: Digitalt via Teams

För hälso- och sjukvården, privata vårdgivare inom vårdval samt kommuner.

sep 24

QlikView - Produktion öppenvård

Tid: 10:00 - 11:30

Plats: Digitalt via Teams

För hälso- och sjukvården, privata vårdgivare inom vårdval samt kommuner.

sep 30

Skruvardag - praktisk utbildning stå- och gånghjälpmedel från Etac

Tid: 12:30 - 16:00

Plats: HJälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Utbildningen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster på habiliteringen, barn och ungdomar.

okt 07

QlikView - Remiss och konsultation

Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Digitalt via Teams

För hälso- och sjukvården, privata vårdgivare inom vårdval samt kommuner.

Nyheter för vårdgivare

Viktigt säkerhetsmeddelande gällande Braun Pro 6000 örontermometer

17 september 2021

Undersökningar visar överhettning som ett resultat av vätska som tränger in. Åtgärder ska vidtas av användaren.

Prover för S-Metylmalonat skickas till annat laboratorium

16 september 2021

På grund av leverantörsproblem kommer prover för S-Metylmalonat att analyseras av externt ackrediterat laboratorium från och med 2021-09-16. Detta kommer att innebära förlängda svarstider. Vi förvänta...

Brist på Primperan tabletter

16 september 2021

Primperan (metoklopramid) tablett är restnoterad, samtliga utbytbara alternativ är också restnoterade. Licensförskrivning är möjlig.

Förbättrad tillgång på Soluvit

16 september 2021

För närvarande är det begränsad tillgång till Soluvit (blandning av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition).

Läkemedelslista tillgänglig för invånare i journalen via 1177

15 september 2021

Nu kan invånarna i länet se alla pågående läkemedelsbehandlingar som finns i regionens journalsystem Cambio Cosmic på 1177 Vårdguiden.