Kalender

sep 14

Uppgradering till Windows 10 version 1909

Plats: Windows

Med start den 14 september kommer IT löpande att uppgradera Regionens datorer från operativsystemet Windows 10 1809 till Windows 10 1909.

okt 26

Asfaltering CLV

Tid: 18:00 - 30 okt 18:00

Gatan mellan parkeringshuset och huvudentrén på CLV asfalteras om under v 44. Arbetena pågår kvällstid. In- och utfart till parkeringshuset sker via Södra Järnvägsgatan.

okt 27

Underhållsarbete med påverkan på tjänstemobiler och surfplattor

Tid: 17:00 - 20:00

Plats: Tjänstemobiler och surfplattor

Tisdagen den 27/10 kl. 17-20 kommer det vara ett underhållsarbete som påverkar vissa funktioner för tjänstemobiler och surfplattor.

nov 04

Palliativt forum

Tid: 13:30

Plats: Galaxen Ljungby lasarett

Hur står sig palliativ vård under pandemin? Välkommen till Palliativt forum där Lena Persson, spec. sjuksköterska från intensiven Ljungby lasarett och Cecilia, sjuksköterska i Alvesta kommun kommer at...

Nyheter för vårdgivare

Succé för digitala Handledarens dag 2020

22 oktober 2020

Förra veckan anordnades Handledarens dag för sjunde året av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Evenemanget hyllar handledande undersköterskor, språkombud och personal inom vård- och omsorgsbranschen...

Information om övergången till vintertid i Cambio Cosmic

20 oktober 2020

På söndag 25 oktober är det övergång till vintertid. I läkemedelsmodulen i Cambio Cosmic´s finns speciella regler för timmarna runt tidsomställningen, dessa visas i instruktionen.

Utbildning i hälsosamma levnadsvanor

19 oktober 2020

Region Kronoberg har tagit fram en ny utbildning i hälsosamma levnadsvanor för all personal som arbetar patientnära inom hälso- och sjukvård och tandvård. Utbildningen handlar om hur du kan identifier...

Minsta mängd blod i blodgassprutor

19 oktober 2020

Vi har just nu många olika blodgassprutor upphandlade som en säkerhetsåtgärd i dessa tider då sprutorna riskerar att bli en bristvara som en följd av ökat analyserande av blodgaser på patienter med Co...

Ordinationsmallar för infusioner – engångsdoser

15 oktober 2020

Ordinationsmallarna för infusion i Cosmic byggs om. Förändringen innebär att ordinationen startar direkt vid ordinationstillfället, istället för kl 23:59 som idag och får en sluttid 12 timmar senare.