Kalender

dec 01

Nytt verktyg för loggkontroller

Plats: Cosmic

Vi kommer byta ut systemet för hur loggar kontrolleras i Cosmic. Idag används BO (Business Objekt) för att ta fram loggrapporter, men som tidigare kommunicerats så kommer samtliga rapporter att fasas...

dec 06

Visning samt utbildning positioneringskuddar

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Visningen och utbildningen är obligatorisk och vänder sig till alla aktuella förskrivare på Barn- och ungdomshabiliteringen (vilka det berör avgörs på enheten)

dec 08

Palliativt forum

Tid: 13:30 - 16:00

Plats: Apollo CLV

Välkommen till Palliativt Forum. Efter pandemin tar vi nya tag och träffas fysiskt.

dec 09

Pre-Nobel 2022

Tid: 12:00 - 16:30

Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Dagen innan Nobeldagen arrangerar vi Pre-Nobel, regionens eget nobelfirande, för att uppmärksamma pågående forskning i Region Kronoberg!

Nyheter för vårdgivare

Rapportera pneumokockvaccinationer till NVR

29 november 2022

Från och med den 1 december 2022 ska pneumokockvaccinationer för vissa åldersgrupper och riskgrupper rapporteras till Nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten.

Planerat driftavbrott på Transfusionsmedicin

28 november 2022

Torsdag 2022-12-08 mellan kl. 12:30 – ca 14:30 kommer det vara ett driftavbrott i InterInfo/ProSang pga. ett tekniskt systemunderhåll. Endast akuta prover kommer analyseras under tiden. Tr...

Uppdaterat: Tillfällig begräsning av scintigrafiundersökningar

25 november 2022

På grund av problem med reaktorn som framställer Technetium kan vissa nuklearmedicinska undersökningar i nuläget inte utföras (skelettskintigrafi, lungskintigrafi, myokardskintigrafi, njurscintigrafi...

Egenmonitorering – nära vård skapar självständighet

24 november 2022

Egenmonitorering, där patienten med hjälp av digital teknik kan mäta sina värden där de befinner sig, är en pusselbit i omställningen till nära vård. Egenmonitorering ska göra att vårdpersonalen kan a...

Planerad driftstörning 7/12 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

24 november 2022

Onsdag 2022-12-07 mellan kl. 08:30 – ca 10:30 är det planerat driftavbrott i våra laboratoriemjukvaror p.g.a. systemunderhåll.