Kalender

sep 11

Avstängd korridor på CLV

Plats: Centrallasarettet i Växjö

Arbetet med ombyggnationen av Steriltekniska enheten (CLV) är igång. Från och med eftermiddag fredagen den 11 september är korridoren, plan 1, mellan hus D och F avstängd (se karta). Korridoren öppnas...

sep 14

Uppgradering till Windows 10 version 1909

Plats: Windows

Med start den 14 september kommer IT löpande att uppgradera Regionens datorer från operativsystemet Windows 10 1809 till Windows 10 1909.

sep 21

Visning av upphandlat sortiment - tippbrädor och hygien

Tid: 09:00 - 12:30

Plats: Hjälpmedelscentralen, Älgvägen 13, Växjö

Visningen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter på barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen, barnkliniken samt länets kommuner.

sep 22

webSesamutbildning

Tid: 08:30 - 11:30

Plats: Centrumbyggnaden Sigfridsområdet Växjö, datasal Frigg

Utbildningen vänder sig till förskrivare inom Region Kronoberg.

Nyheter för vårdgivare

Planerad driftstörning 22/9 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

17 september 2020

Klinisk kemi i Växjö och Ljungby byter IT-system från cITm till Infinity tisdag 22/9 kl. 09:00. Bytet av IT-system kan innebära förlängda svarstider, och tillfälliga driftstopp kan dessvärre inte utes...

Provtagningssetet för odling av nasofarynx

16 september 2020

Provtagningssetet för odling av nasofarynx (provtagningspinne med blå hatt, materialdepån 12762) är restat hos leverantören på obestämd tid. Ersättningsprodukt blir ett provtagningsset med något styva...

Endast remisser från behöriga beställare av Specifikt IgE mot födoämnesantigen kommer att besvaras

15 september 2020

Specifika IgE-tester för födoämnesallergier är generellt svåra att tolka på grund av korsreaktioner. Vi vill påminna om att det finns ett beslut om att enbart läkare på barnkliniken, samt läkare som h...

Mallar, riktlinje och rutiner för kallelser har reviderats

11 september 2020

Nu finns en reviderad riktlinje och en ny rutin för kallelser, och dessutom en ny mall för hur en kallelse ska se ut i Region Kronoberg. En nyhet är möjligheten att få med vägbeskrivningar i kallelser...

Felaktig tillförsel av syrgas

9 september 2020

Utifrån en händelse på ett av våra sjukhus så har vi blivit uppmärksammade på att fel syrgasmask använts och dessutom på ett felaktigt sätt.