Kalender

jan 25

Visning av aktuellt sortiment komfortrullstol och allroundrullstol

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Visningen vänder sig till arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och tekniker på barn- och ungdomshabiliteringen, barnkliniken och hjälpmedelscentralen.

feb 23

Sammanträde Arbetsgrupp Laboratoriemedicin

Tid: 10:00 - 11:00

Plats: Gamla konferensrummet Klinisk kemi och transfusionsmedicin CLV samt teams

mar 04

Planerad uppgradering av Cosmic

Plats: Cosmic

Under vecka 9 uppgraderas Cosmic till version R8.3.03. Uppgraderingen kommer påbörjas under kvällen fredagen den 4 mars och beräknas vara klar under natten till lördagen den 5 mars. Vi återkommer så s...

apr 25

Reflektionsledarutbildning

Tid: 09:00 - 16:00

Palliativt Centrum för Samskapad Vård erbjuder er möjligheten att utbilda någon i er verksamhet i att leda reflektionsgrupp.

Nyheter för vårdgivare

Vänsterställd kallelse tas bort

21 januari 2022

Den 28 februari kommer alla kallelser som innehåller en vänsterställd adress och som i övrigt inte följer den beslutade grundkallelsemallen att tas bort från Cosmic och kommer därmed inte längre kunna...

Serologi för SARS-CoV-2 flyttas från Klinisk kemi till Klinisk mikrobiologi

20 januari 2022

Från och med idag 2022-01-20 utförs serologi för SARS-CoV-2 av Klinisk mikrobiologi i Växjö, inte som tidigare av Klinisk kemi. Beställningar och prov ska således riktas till mikrobiologen. Serologin...

Ny portal för att beställa trycksaker

20 januari 2022

Nu finns det ett nytt system för att beställa trycksaker. Regionens egna tryckeri stängdes i september och tjänsten har tagits över av Löwex tryckerier i Växjö.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 januari 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vänsterställda kallelser tas ur bruk 28/2

19 januari 2022

Den 28 februari 2022 kommer alla kallelser som innehåller en vänsterställd adress och som i övrigt inte följer den beslutade grundkallelsemallen att tas bort från Cosmic och kommer därmed inte längre...