Nyheter

Foto: Alexander Hall

MAT2021 - utökad satsning på mat och lokalproducerat i hela länet

3 december 2020

Nu är det bestämt hur MAT2021 kommer se ut. MAT2021, som är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommun, ska omfatta tre olika delar; En regional matrunda, en mat...

Bilden saknar en alternativtext.

Vi förbereder oss för covid-19-vaccinationer

2 december 2020

Vaccin mot covid-19 finns ännu inte på plats, men planering pågår för hur vaccinationerna ska genomföras i Kronobergs län.

Bilden saknar en alternativtext.

Utredningsalternativ om stambanan gynnar endast storstäder

2 december 2020

Trafikverket utredningsalternativ gällande ny stambana får kritik av Region Kronoberg. Regionstyrelsen anser att inget av alternativen bidrar till regional utveckling, ökat bostadsbyggande, förstoring...

Bilden saknar en alternativtext.

Nu lanserar vi projektwebben för det nya sjukhuset

1 december 2020

Webbplatsen www.nyasjukhuset.se ska göra det lättare för Region Kronobergs invånare och medarbetare att följa och bidra i utvecklingen av det planerade nya akutsjukhuset i Växjö.