Nyheter

Mer samverkan över verksamheter och stuprör

27 januari 2022

Regiondagarna är vår årligen återkommande samlingsplats för beslutsfattare i Region Kronoberg och länets kommuner. På dagarna den 20-21 januari presenterades och diskuterades nuläget i Kronoberg och s...

Två sjukhuspersonal i en operationssal.

Planerade operationer ställs in i nästa vecka

27 januari 2022

Vårdplatsläget är just nu ansträngt på länets sjukhus, till stor del på grund av covid-19. Detta i kombination med hög personalfrånvaro gör att Region Kronoberg ställer in alla icke brådskande operati...

Region Kronoberg breddar och fördjupar patientsäkerhetsarbetet

26 januari 2022

Patientsäkerhet är alltid en viktig fråga i hälso- och sjukvården och genomsyrar vårdarbetet på flera olika sätt i vardagen. I januari antogs även en ny handlingsplan för perioden 2022 till 2024 som p...

Ny sökomgång för Skrivyta Syd

26 januari 2022

Nu öppnar en ny ansökningsomgång för Skrivyta Syd, ett konstnärligt utvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt konstnärliga skrivande.