Nyheter

Bilden saknar en alternativtext.

Entreprenör klar för nytt akutsjukhus i Växjö

2 mars 2021

Region Kronoberg har utsett entreprenör för att bygga det nya akutsjukhuset, förutsatt att beslut tas i fullmäktige. Enligt tilldelningsbeslut den 2 mars 2021 är det Skanska Sverige AB som har tilldel...

Bilden saknar en alternativtext.

Enklare att anmäla intresse för att bli stödperson

2 mars 2021

Nu går det att anmäla sitt intresse för att bli stödperson digitalt på 1177.se.

En ordförandeklubba på ett vitt bord.

Regionstyrelsen sammanträder den 2 mars

1 mars 2021

Den 2 mars klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att fortsatt delta digitalt på regionstyrelsens...

Bilden saknar en alternativtext.

Skolklasser får cykelskolbänkar

1 mars 2021

Nu i veckan får sex skolklasser i länet få varsin cykelskolbänk. Målet är att stimulera regelbunden rörelse som förbättrar elevernas inlärning. När bänkarna är på plats ska klasserna tävla mot varandr...