Nyheter

Lägesrapport: "Vi måste bryta smittkedjan tidigare"

16 april 2021

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och läget på sjukhusen är ansträngt. Samtidigt fortgår vaccineringen av de som är 65 år eller äldre, och under nästa vecka öppnar tidsbokningen för medicins...

Logotyp för Region Kronoberg.

Förändring i hälso- och sjukvårdens organisation

15 april 2021

Hälso- och sjukvården genomför en förändring i den övergripande organisationsstrukturen för att underlätta kommande steg i utvecklingen av vården.

VIDEO: Martin Myrskog förklarar vaccinationsläget i Kronoberg

14 april 2021

Vi märker av att många tycker att det tar väldigt lång tid med vaccineringen. Det finns mycket frågor och mycket oro. Här förklarar Martin Myrskog, regiondirektör i Region Kronoberg, mer om vaccinatio...

Fortsatt delvis distansundervisning på gymnasiet

14 april 2021

Efter samråd med skolcheferna för de kommunala gymnasieskolorna rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning april månad ut. Detta då smi...