Nyheter

Lägesrapport: Färre provtagna med ny prioritering

28 januari 2022

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög i länet. Förra veckan var det cirka 5 500 positiva fall, en ökning jämfört med cirka 4 000 fall veckan innan. Samtidigt pausades provtagningen förra...

Fördjupat arbete kring jourverksamheten på Lasarettet Ljungby

27 januari 2022

En jouröversyn med målet att lösa bemanningssituationen i Ljungby pågår i regionen. Under arbetets gång har det blivit tydligt att arbetet kräver ytterligare fördjupning och mer tid.

Mer samverkan över verksamheter och stuprör

27 januari 2022

Regiondagarna är vår årligen återkommande samlingsplats för beslutsfattare i Region Kronoberg och länets kommuner. På dagarna den 20-21 januari presenterades och diskuterades nuläget i Kronoberg och s...

Två sjukhuspersonal i en operationssal.

Planerade operationer ställs in i nästa vecka

27 januari 2022

Vårdplatsläget är just nu ansträngt på länets sjukhus, till stor del på grund av covid-19. Detta i kombination med hög personalfrånvaro gör att Region Kronoberg ställer in alla icke brådskande operati...