Kalender vårdgivare

dec 06

Visning samt utbildning positioneringskuddar

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Visningen och utbildningen är obligatorisk och vänder sig till alla aktuella förskrivare på Barn- och ungdomshabiliteringen (vilka det berör avgörs på enheten)

dec 12

Palliativ tematräff

Tid: 14:30 - 16:30

Plats: Konferensrum Mars, plan 7 på Ljungby lasarett

Denna studiecirkel anordnas av Palliativt Centrum för samskapad vård som är ett samarbete mellan Region Kronoberg- Linné universitetet och länets åtta kommuner.

jan 10

Visning av multijusterbart och modulärt sittsystem; X-panda med underrede

Tid: 13:15 - 16:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Visningen vänder sig till och är obligatorisk för aktuella förskrivare på Barn- och ungdomshabiliteringen. Ni avgör själva vilka denna visning berör.

mar 09

Reflektionsledarutbildning

Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Epsilon, H-huset, CLV

Att utbilda någon från den egna verksamheten att leda reflektionsgrupp ger förutsättningar till ett hållbart arbetssätt. För att komma i gång med regelbunden reflektion i verksamheten erbjuder Palliat...