Extrapinnar till StrepA testet från Aidian

4 maj 2022

Till det nya StrepA testet från Aidian, Acro StrepA Dipstick, har mikrobiologen inte längre möjlighet att bistå med extra provtagningspinnar. Klinisk mikrobiologi har därför inget lager längre.

Ny rutin för att beställa urinodlingar

5 april 2022

För att underlätta för beställare och laboratoriet har det gjorts en översyn av urinodlingar. I korthet kommer det från den 6/4 2022 att finnas två varianter av urinodlingar att beställa: