Åtgärdat: Tekniska problem med Klinisk Mikrobiologis hemsida

10 november 2022

Problemen är nu åtgärdade. Just nu är det tekniska bekymmer med Klinisk Mikrobiologis hemsida.