Flödet för ändringremisser från Cosmic till Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi upphör

11 maj 2022

Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi kommer att införa nytt IT stöd under september månad. I samband med detta kommer flödet för att skicka ändringremisser upphöra. Därför kommer flödet för ändri...

Cosmicuppgradering 20-21 maj

5 maj 2022

Vecka 20 uppgraderas Cosmic till version R8.3.04. Uppgraderingen kommer starta den 20 maj kl. 22.30 och beräknas vara klar 21 maj kl. 02.30. Under uppgraderingen sker ett planerat driftstopp i Cosmic.

Cosmic uppgraderingar i mars och maj

21 mars 2022

Den 25-26 mars uppgraderas Cosmic till version R8.3.03.

Uppgradering Cosmic inställd

7 mars 2022

Uppgraderingen som var planerad helgen vecka 9 (den 4-5 mars) ställdes in och har inte genomförts.

Listor med patienter som berörs av ändrade ATC -koder skickas ut till aktuella verksamheter

24 februari 2022

Det råder nationellt fel i kopplingen mellan läkemedelsmodulen och uppmärksamhetssignalen (UMS) för ATC-koder som ändrats, vilket gör att överkänslighetsvarningen i UMS inte ger någon varning i läkeme...

Överkänslighetsvarning i uppmärksamhetssignalen (UMS) ger ingen varning i läkemedelsmodulen för ändrade ATC koder

23 februari 2022

Just nu rådet ett nationellt fel i kopplingen mellan läkemedelsmodulen och uppmärksamhetssignalen (UMS) för ATC-koder som ändrats. Det gör att en ordinatör som förskriver ett läkemedel i läkemedelsmod...