Kronoberg: Det lilla länet med global konkurrenskraft

1 april 2019

Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det både nyttigt och spännande att få ta del av någon utomståendes syn på oss. Vi har nu en pinfärsk sådan från OECD.

Shanghai-Dubai-Markaryd. Historien om hur nobel kom till Markaryd

31 oktober 2018

I veckan pågår konferensen 250 möjligheter i Jönköping. Här samlas praktiker och forskare för att lära och utbyta erfarenheter kring att utveckla kommuner och platser. I år har jag fått möjligheten at...

Vi höjer kompetensen!

16 april 2018

Allt fler, inom alltfler områden, pratar om kompetens. Rätt kompetens, kompetensmatchning, kompetensbrist, kompetensutmaningen, begreppen är många men beskriver egentligen samma sak.

Bredband, grunden för digitaliseringens möjligheter

27 april 2017

För tjugo år sedan talade framtidsspanarna om att datorn är framtiden. Jag hade ämnet data i skolan där vi programmerade i operativsystemet på en ABC80. Så blev det IT som var det nya. Och nu pratar v...

Service i glesa miljöer – ett spännande regionalt utvecklingsområde

2 april 2017

I takt med att det stora blir allt större ter sig det lilla mindre. Förr var byskolor med 30-40 elever inget konstigt. Idag, i relation till storstädernas skolor med hundratals elever är de små. På sa...

Rätt kompetens – en av våra största utmaningar

2 mars 2017

Rätt kompetens är en allt viktigare fråga för näringsliv och offentlig sektor. Det är också en oerhört central fråga för oss som regionalt tillväxtansvariga. När det inte finns rätt kompetens påverkas...

Kronoberg - attraktivt att bo och verka i

26 januari 2017

Vi har en stadig ökning i antal jobb i länet, vilket är helt i linje med vår utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025.