Fler nyheter

16 april 2018

Vi höjer kompetensen!

Allt fler, inom alltfler områden, pratar om kompetens. Rätt kompetens, kompetensmatchning, kompetensbrist, kompetensutmaningen, begreppen är många men beskriver egentligen samma sak.

Vi lever i en värld i snabb förändring där specialisering och krav på kunskap stiger och där det dessutom är högkonjunktur. Detta leder till ett behov av mer och ny kompetens i alla delar av samhället. För oss som som arbetar med regional utveckling är kompetensfrågan central. Den har bäring på de flesta av de frågor vi arbetar med. Nära hälften av Kronobergs företag hävdar att de inte kan utvecklas som de vill för att de inte hittar rätt kompetens. Vi vet att folkhälsa och ett gott liv är nära förknippat med livslångt lärande, utbildning och möjlighet att utvecklas på jobbet. Dessutom är Kronobergs attraktivitet avgörande för om just vi, ska locka de vi behöver till oss.

Vad gör regional utveckling?

Vad gör vi då? Vi har en kompetensförsörjningsstrategi som utgör grunden för vår roll och de insatser vi medverkar i. Just nu arbetar vi särskilt med att främja medvetna studieval. Många unga som ska välja utbildning kan bara räkna upp ett tjugotal yrken, och ofta blir valen ”könsstereotypa”. Med en större kunskap om var framtidens intressanta jobb finns och kännedom om vad jag själv trivs med, vill vi bidra till att fler gör val som skapar möjlighet till personlig utveckling och att arbetsmarknadens behov tillgodoses. Insatser här är Vård- och Omsorgscollege och teknikcollege som visar på möjligheter inom vården och tekniksektorn, Plug-In och AV-Media som verkar för att fler ska gå ut skolan med godkända och relevanta kunskaper. Vi driver också Mot Nya höjder som riktar sig mot grundskoleelever i syfte att öka intresset för matematik, teknik, naturvetenskap och digitalisering. Här kan jag inte låta bli att nämna årets stora händelse: Nobelmuséet placerar sin fasta utställning i länet. Först Stockholm sedan Shanghai och Dubai och nu Markaryd.

Lära hela livet

Det är inte bara ungas val som är viktiga. Vi behöver fylla på med kompetens hela arbetslivet, både för de som har ett arbete och de som står utanför arbetsmarknaden. Även här har vi mycket på gång: Inom Make IT happen satsar vi på utbildning av lärare inom IT. Vi bedriver YH-utbildningar inom Hälso och sjukvården samt stöttar aktörer i länet som vill starta sådana. Vi har ett projekt på gång, Kompetens i Kronoberg, riktat mot företag för att de ska kunna formalisera sina behov av kompetens framåt så att vi ska kunna stötta med gemensamma insatser. Vi har konsulttimmen som riktar sig till småföretag så att de ska kunna utveckla sig själva och företaget på ett enkelt sätt. Och i maj går Tylösandsdagarna av stapeln. Tre dagar fyllda av kunskap för offentlig sektor.

Kompetensfrågan berör alltså mycket av det vi gör och jag tror att det kommer att fortsätta vara så. Lyckas vi vara proaktiva här skapar vi möjligheter och blir ett attraktivt län för människor och arbetsgivare. Det leder till en positiv regional utveckling i Kronoberg.