Fler nyheter

26 januari 2017

Kronoberg - attraktivt att bo och verka i

Vi har en stadig ökning i antal jobb i länet, vilket är helt i linje med vår utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025.

 Vi är också en av fem regioner i Sverige som har fler som pendlar in för att jobba än som pendlar ut. Stockholm ligger i topp som inpendlarlän och Kronoberg är god tvåa.

Men inpendlingen och den egna arbetskraften räcker inte, vi har arbetskraftsbrist. Bristen på sjukvårdspersonal och lärare är nog allmänt känd. Men vi har också stor brist på kockar, CNC-operatörer, IT-tekniker med flera yrken. Flera av våra företag anger att det är bristen på rätt kompetens som gör att de inte växer som de annars skulle kunna.

Vi behöver arbeta med kompetensfrågor på ett aktivt sätt, så att vi med våra utbildningsinsatser och vår arbetskraftsreserv (de som idag står utanför) kan få fler som har rätt kompetens. Men vi behöver även verka aktivt för att få fler som vill bo eller pendla in för att arbeta hos oss. Vi behöver också fler företag som vill, kan och ser att de har möjlighet att växa och utvecklas hos oss.

Hur kan vi gemensamt verka för att Kronoberg är attraktivt att bo och driva företag i? Detta är det viktiga och spännande temat som vi tillsammans ska utforska på årets regiondagar i Kosta 2-3 februari.

Under detta regionala möte kommer vi dessutom att följa upp hur arbetet med utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg går. Och på måndags samma vecka släpper vi en rapport som ger olika beskrivningar av hur målutvecklingen ser ut som inkluderar en genomgång av vilka insatser som har genomförts under 2016.

Se film där ett uraval av insatserna som gjort under 2016 presenteras 

Christel Gustafsson
regional utvecklingsdirektör