Fler nyheter

27 april 2017

Bredband, grunden för digitaliseringens möjligheter

För tjugo år sedan talade framtidsspanarna om att datorn är framtiden. Jag hade ämnet data i skolan där vi programmerade i operativsystemet på en ABC80. Så blev det IT som var det nya. Och nu pratar vi digitalisering. Orden vi använder beskriver mognaden i frågan. Från början var det någon teknisk pryl som vi anade konsekvenserna av. Nu har vi förstått att digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen. Det påverkar våra dagliga liv. Vad vi gör, hur vi kommunicerar, var vi kan bo och hur vi kan jobba. Och lyssnar vi på framtidsforskarna idag är vi bara i början av att se effekterna av digitaliseringens samhällsomvandling.

I Kronoberg har vi kommit långt och utvecklingen av ny teknik och digitalisering går här hand i hand. I länet finns drygt 750 företag i de digitala näringarna. Växjöregionen är idag det näst starkaste digitala centret i Sverige i relation till storlek. IKEA har hela sin It-utvecklingsavdelning i Älmhult med 1000 anställda, inte på plats utan worldwide. Vi har också ett universitet som driver flera spännande projekt kring digitalisering. I regionen har vi ett AV-media som möjliggör It-pedagogik till länets skolor och elever på ett i nationellt perspektiv unikt sätt.

Kronoberg redo för digitaliseringsmyndighet

Med anledning av detta driver vi nu att Kronoberg är bästa platsen för en digitaliseringsmyndighet. Vi har unika möjligheter att forma och hysa en sådan. Vi har företagen, vi har forskningen och vi har en unik samverkan mellan offentligt, näringsliv och akademi. Det är hög tid att samordna och driva samhällets och det offentligas digitalisering. Och vi är redo att ta emot hela eller delar av Post- och telestyrelsen (PTS) och samtidigt uppdraget att forma framtidens digitaliseringsmyndighet. 


Grunden för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter är förstås infrastrukturen, bredband. Utveckling i Kronobergs län är beroende av att vi har tillgång till ett fast bredband. Det är viktigt för den enskilda invånaren, för samhällstjänster, för näringsliv och för dem offentliga servicen. Vi har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Just nu håller vi på att ta fram en modell för ett uppkopplat Kronoberg. Viktigt och spännande. Samtidigt får vi inte glömma att bredbandet är verktyget. När detta är på plats kommer det stora arbetet kring användningen, digitaliseringen. Och det kommer att påverka allt från sjukvård till hur vi handlar och kommunicerar med varann. Det är jag övertygad om.

Christel Gustafsson
regional utvecklingsdirektör