Fler nyheter

2 april 2017

Service i glesa miljöer – ett spännande regionalt utvecklingsområde

I takt med att det stora blir allt större ter sig det lilla mindre. Förr var byskolor med 30-40 elever inget konstigt. Idag, i relation till storstädernas skolor med hundratals elever är de små. På samma sätt krymper lanthandeln i takt med att stormarknader byggs ut. Inte bara genom att de tappar kunder, utan också i relation till den stora och dess möjlighet till stordriftsfördelar. Samtidigt har den lilla verksamheten värden, inte minst för lokalsamhällets utveckling, som gör dem värda att satsa på.

Regionen har statliga medel för att bidra till en hållbar utveckling av service på landsbygden. Just nu på går ett arbete för att vi ska använda dessa medel mer strategiskt framåt. Kommunala företrädare har fått komma till tals utifrån offentliga behov. Och i veckan hölls ett näringslivsråd där regionpolitiker mötte näringslivsföreträdare för att diskutera service i glesa miljöer.

Service i glesa miljöer är ett spännande område där det händer mycket nytt runt om i landet. Servicepunkter där handel, sjukvård, cafe och offentlig service samsas om gemensamma resurser. Digitala lösningar där service och tjänster ges via nätet. Nya logisitk-, beställnings- och samarbetstjänster som tillhandahåller service men inte på en given punkt. I detta arbete är det viktigt att tänka nytt och långsiktigt. Det som kan synas vara en besparing idag, genom nedläggning av en verksamhet, kan vara en stor kostnad imorgon genom en oattraktiv bygd.

Region Kronoberg ska vara drivande i utvecklingsfrågor.Vår kraftsamling kring lokal service är en tydlig fråga där vi driver och är proaktiva medskapare av en hållbar framtid. 

Christel Gustafsson
regional utvecklingsdirektör